Aglomeracja

Śnieżycowy Jar dostępny tylko w weekendy

Śnieżycowy Jar  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter
Śnieżycowy Jar

Rezerwat Śnieżycowy Jar jest dostępny dla odwiedzających w marcu wyłącznie w 4 weekendy: 2-3, 16-17, 23-24 oraz 30-31 marca. Wszystkie pozostałe dni obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do rezerwatu i w jego okolice.

Od 1 do 31 marca na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. Rejon rezerwatu Śnieżycowy Jar znajduje się w strefie bezpieczeństwa jednej ze strzelnic, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co dostęp do tego terenu w trakcie ćwiczeń musi zostać ograniczony. Ponadto, jak informuje Straż Leśna, pomosty przebiegające przez rezerwat Śnieżycowy Jar są obecnie zdemontowane w związku z planowanym remontem. Dlatego odwiedzający muszą się przygotować na trudne warunki terenowe. Należy zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie. Trasę przejścia przez rezerwat wytyczają taśmy – obowiązuje zakaz poruszania się poza wytyczonym szlakiem.

Użyte w artykule zdjęcia: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz