Aglomeracja

Śmieci wywożone są taniej

Remondis Sanitech  Foto: Remondis Sanitech

Remondis Sanitech Foto: Remondis SanitechInformowaliśmy niedawno, że przygotowywane są umowy po rozstrzygniętych przetargach na wywóz śmieci. GOAP, który odpowiada za wszystkie procesy podliczył właśnie koszty związane z wywozem odpadów. Okazuje się, że udało się zaoszczędzić sporo bejmów!

Wielomilionowe oszczędności to pozytywny skutek konkurencji na rynku gospodarki odpadami oraz konsekwentnie prowadzonych przez Związek procedur przetargowych – stwierdził Mirosław Kruszyński, przewodniczący Zarządu ZM GOAP.

Koszty odbioru odpadów w drugim półroczu 2013 roku wyniosły 40.700.000 złotych, w pierwszym półroczu 2014 roku 37.200.00 mln złotych, a według cen zaoferowanych w rozstrzygniętym właśnie przetargu w półroczu 2015 roku wyniosą 25.900.000 złotych.

Oszczędności jakie udało się uzyskać, raczej nie przełożą się na obniżenie kwot, jakie płacą mieszkańcy aglomeracji.

Uprawomocniły się właśnie wyniki przetargów na wywóz śmieci w 21 sektorach Związku Międzygminnego GOAP. Aż 17 z nich obsługiwać będzie Konsorcjum Remondis Sanitech Poznań. Pracownicy tego konsorcjum będą widoczni w Poznaniu na Jeżycach, Nowym Mieście, Morasku, Umultowie, Kiekrzu-Strzeszynie, Starym Mieście, Wildzie, Dębcu oraz w Spółdzielnia Grunwald. Samochody należące do tego konsorcjum wywozić też będą śmieci w Buku, Obornikach, Murowanej Goślinie, Czerwonaku, Swarzędzu, Pobiedziskach, Kleszczewie i Kostrzynie.

Wszystkie te tereny obejmują blisko 96% obszaru Związku. Zamieszkuje w nich 421.700 osób.

Kolejne 4 sektory obsługiwać będzie Konsorcjum FB Serwis. Są to Winogrady, Grunwald, Piątkowo oraz Rataje. Obszarowo stanowią one niespełna 4%, jednak mieszka w nich 273.800 osób, czyli około 39% wszystkich mieszkańców Związku – informuje Walerian Ignasiak z GOAP.

Wybrani w przetargu wykonawcy będą realizować zadania przez 36 miesięcy licząc od 1 stycznia 2015 roku. Zostaną zobowiązani do właściwego przygotowania się do realizacji nowych zadań, w szczególności zapewnienia pojemników oraz opracowania harmonogramów odbioru odpadów – podkreśla Walerian Ignasiak.

Nadal nie wiadomo która firma obsługiwać będzie Spółdzielnię w Murowanej Goślinie. Trwa jeszcze bowiem procedura przetargowa, ponieważ zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wybrany wykonawca winien uzupełnić dokumentację.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • To trzeba się będzie zapytać, tylko nie wiem, czy GOAP, czy prokuratury dlaczego wobec takich oszczędności nie zmieniły się ceny za odbiór śmieci od klientów indywidualnych, ponieważ wygląda to na kolejny przekręt, polegający na dorabianiu się kosztem klienta…