Aglomeracja

Salmonella w mleku w proszku

Mleko w proszku wycofane przez GIS  Foto: gis.gov.pl

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem produktu Spółdzielni Mleczarskiej Września – Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%, 400g.

W przeprowadzonych badaniach laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Anatum we wszystkich 5 badanych próbkach produktu. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Producent: Spółdzielnia Mleczarska Września, ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30301601
Data minimalnej trwałości: 10.05.2019
Numer partii: 344

Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie poinformował Głównego Lekarza Weterynarii o wynikach badań urzędowych w celu przeprowadzenia kontroli u producenta i uzyskania informacji o miejscach dystrybucji kwestionowanej partii produktu. Główny Lekarz Weterynarii w trybie pilnym przekazał powyższe informacje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Wrześni, który podjął natychmiastowe działania kontrolne w zakładzie produkcyjnym. W wyniku kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej, Spółdzielnia Mleczarska Września rozpoczęła proces wycofywania z rynku zakwestionowanej partii mleka w proszku.

Mleko można zwracać do sklepów, w których zostało zakupione. Nie należy spożywać wskazanej partii produktu – ostrzega GIS.

Użyte w artykule zdjęcia: gis.gov.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz