Stare Miasto

RPO o studentach zamkniętych w poznańskim akademiku

akademik Polonez  Foto: Student Depot Polonez

W prywatnym akademiku Polonez z powodu zakażenia jednego z mieszkańców zamkniętych jest na przymusowej kwarantannie 200 studentów. Sprawą tworzonych z dnia na dzień miejsc zbiorowej kwarantanny w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenienia się koronawirusa zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

W podobnej sytuacji jest m. in także 365 żołnierzy, którzy zamknięci są w akademiku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który został zgodnie zcdecyzją Wojskowego Inspektoratu Sanitarnego w Modlinie także przekształcony w miejsce zbiorowej kwarantanny.

W prywatnym Domu Akademickim Polonez w Poznaniu od 19 marca de facto pozbawiono wolności 200 studentów, w związku z zakażeniem jednego z nich – mówi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich – studenci dostali propozycję korzystania z wyżywienia na swój koszt, ale dla wielu z nich było za drogo i tylko dzięki wsparciu okolicznych firm gastronomicznych zagwarantowano im bezpłatne posiłki.

Rzecznika Praw Obywatelskich niepokoją także zasady tworzenia takich miejsc kwarantanny. Zgodnie z przepisami należy to do obowiązków wojewody a starostwa powiatowe mają wskazywać jedynie obiekty na ich terenie, które mogłyby zostać wykorzystane. Tymczasem, zdaniem Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, dość powszechne są próby przerzucania przez wojewodów tego obowiązku na powiaty.

W związku z wykonywaną od 2008 r. przez RPO funkcją Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, jego przedstawiciele prowadzą systematyczne wizytacje miejsc zatrzymań (tzw. detencji) w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zgodnie z dokumentami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi m. in. miejsc kwarantanny zbiorowej, na które powołuje się RPO, miejsca takie powinny gwarantować minimalne standardy warunków pobytu oraz praw osób w nich przebywających. Określają je zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe.

 

Kierując się potrzebą ochrony osób przebywających w miejscach kwarantanny zbiorowej, które są de facto pozbawione wolności,  zwróciłem się do ministra Łukasza Szumowskiego o listę wszystkich placówek kwarantanny zbiorowej już utworzonych, jak i dopiero przygotowywanych – oświadczył Adam Bodnar.

Użyte w artykule zdjęcia: Student Depot Polonez

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz