Jeżyce

Rozpoczyna się budowa ul. św. Wawrzyńca

Wizualizacja nowej części ul. św. Wawrzyńca  Foto: materiały prasowe

We wtorek, 22 grudnia, rozpoczną się prace przygotowawcze związane z budową ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną. Około kilometrowy odcinek drogi będzie przedłużeniem istniejącej ul. św. Wawrzyńca.

To bardzo ważna inwestycja, na której skorzystają nie tylko mieszkańcy Jeżyc. Powstanie nowej części ul. Św. Wawrzyńca, pomiędzy ul. Kościelną a Żeromskiego, odciąży część śródmiejskiego odcinka ul Dąbrowskiego, zwiększy bezpieczeństwo pieszych, a kierowcom zagwarantuje lepszy wyjazd z tej części Poznania. Inwestycja, wspólnie z zagospodarowaniem terenu poprzemysłowego, stworzy nową przestrzeń w północnej części Jeżyc – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę, przejął już plac budowy i we wtorek rozpocznie na nim pierwsze prace. W pierwszym okresie nie będą one wymagały wprowadzenia zmian w organizacji ruchu – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowa, jednojezdniowa droga, na której już pod koniec przyszłego roku kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zostanie wybudowana wzdłuż nasypu kolejowego. Po jej południowej stronie powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Na całej długości zamontowane zostanie oświetlenie uliczne.

Roboty obejmą także budowę przystanków autobusowych oraz zjazdów do posesji, a także rozbudowę skrzyżowań. Aby dostosować do nowego odcinka dotychczasowy układ komunikacyjny, prace toczyć się będą również na skrzyżowaniach ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, gdzie zmodernizowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna.

W rejonie inwestycji, współfinansowanej przez właścicieli terenów przylegających do przyszłej drogi, powstanie kanalizacja deszczowa, a kolektor i kanały ogólnospławne będą przebudowane.

90 metrów kwadratowych krzewów rosnących do tej pory w rejonie ul. św. Wawrzyńca zakwalifikowano do przesadzenia. Wzdłuż budowanej drogi oraz w rejonie jeziora Rusałka zasadzonych zostanie 300 drzew rodzimych gatunków i 540 metrów kwadratowych krzewów. Będą to nasadzenia rekompensacyjne za zieleń kolidującą z prowadzeniem robót i przyszłym układem komunikacyjnym.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz