POZnań

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych Komisariatu Policji na Starym Mieście

Aleje Marcinkowskiego  Foto: Tomasz Dworek / ROSM

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podpisał umowę w sprawie kompleksowej przebudowy i modernizacji Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Zabytkowy obiekt po remoncie stanie się wizytówką miasta. Umowa podpisana została z firmą remontowo-budowlaną, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Komisariat Policji Stare Miasto

Remont staromiejskiego komisariatu w Poznaniu to kolejny istotny krok w modernizacji jednostek Policji na terenie Województwa Wielkopolskiego i miasta Poznania. Na odnowioną siedzibę oczekują zarówno policjanci, jak i turyści odwiedzający Poznań oraz mieszkańcy.

21 września w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, insp. Konrad Chmielewski podpisał umowę. Tym samym już niebawem, bo 17 października rozpoczną się prace remontowo modernizacyjne. Inwestycja potrwa trzy lata.

Dzisiaj policjanci rozpoczynają przeprowadzkę z dotychczasowych pomieszczeń. Na czas remontu zostaną rozlokowani w trzech punktach miasta: na ul. Kotowo w pomieszczeniach dawnego komisariatu autostradowego, na ul. Śniadeckich w budynku dawnego komisariatu targowego oraz na ul. Św. Marcin. Pod tym ostatnim adresem znajdzie się stanowisko kierowania dyżurnych oraz punkt przyjmowania interesantów.

Rewaloryzacji wymaga także północny fragment Alei Marcinkowskiego, który zamiast zachwycać swoimi pierwotnymi założeniami architektonicznymi i piękną zielenią jest przede wszystkim dziurawym parkingiem.

Pomimo prób odtworzenia trawnika, pas pomiędzy jezdniami stał się nieestetycznym klepiskiem i miejscem wyprowadzania psów. Od lat miejscy społecznicy czynią starania o rewitalizację tej historycznej przestrzeni. Propozycje te dotyczą nie tylko rewaloryzacji tego miejsca – ale również przywrócenia poznaniakom wysokiej jakości użytecznej przestrzeni publicznej.

Uchwałę, co do kierunku zmian na Alejach Marcinkowskiego podejmować będzie Rada Osiedla Stare Miasto podczas jednej z jesiennych sesji.

Działania zakładają, że podstawą do rozważań będzie wieloletnia praca profesora Wiesława Krzyżaniaka który przygotował kilka koncepcji odnowy tego historycznego, reprezentacyjnego fragmentu Poznania. Rada Osiedla czeka także na projekt nowej organizacji ruchu, który przygotowuje Zarząd Dróg Miejskich.

Choć to istotny problem to jednak nie chcemy sprowadzać dyskusji o rewitalizacji wyłącznie do kwestii miejsc parkingowych. Chcemy zwrócić uwagę na publiczny aspekt, nie technicznie odnowienie, ale społeczną wartość miejsca – podkreśla radny Jacek Maleszka.

Aleje Marcinkowskiego

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek / ROSM , Radomil / wikipedia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz