Zieliniec

Rozkopane ulice na Zielińcu

Ulica Smołdzinowska  Foto: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Wiosną wszystko ma być gotowe, ale teraz mieszkańcom Zielińca nie żyje się łatwo. Przebudowa całego układu komunikacyjnego związana jest z przejęciem przez fabrykę Volkswagen Poznań ulicy Smołdzinowskiej. 

Przebudowa Zielińca to wynik trwających kilka lat ustaleń między Volkswagenem a mieszkańcami dotyczących zamknięcia ulicy Smołdzinowskiej i wykorzystania jej jako drogi wewnętrznej fabryki. Większość mieszkańców podczas głosowania przeprowadzonego w 2013 roku zgodziło się na zmianę układu komunikacyjnego pod warunkiem rozbudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Sośnickiej.

Przy okazji zmiany układu komunikacyjnego kompleksowo porządkowana jest infrastruktura przylegająca do tego terenu – tłumaczy Dagmara Prystacka z Volkswagena Poznań – jednocześnie trwa tam modernizacja układu świetlnego, budowa tras rowerowych oraz sieci światłowodów.

Prowadzone w tej chwili prace to nie tylko przebudowa i remonty ulic na Zielińcu. Przebudowane zostaną także sieci energetyczne, wodociągowa, sgazowa i sieć telekomunikacyjna. Wybudowana będzie również kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna oraz monitoring. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Warszawskiej i Sośnickiej. Wszystkie prace finansuje fabryka samochodów. Jak podkreśla Dagmara Prystacka wszystkie prace realizowane są zgodnie z przyjętym planem.

W związku z kolizjami występującymi pomiędzy istniejącą infrastrukturą podziemną a realizowaną inwestycją, jak również nie zawsze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, występują miejscowo przesunięcia terminowe – dodaje Dagmara Prystacka – nie wpłyną one jednak na datę zakończenia przebudowy, czyli maj 2018 roku.

Zamknięcie ulicy Smołdzinowskiej pozwoli na przygotowanie do realizacji potencjalnych, dalszych inwestycji Volkswagen Poznań na tym terenie.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz