Murowana Goślina SieBuduje

Rozbudowa szkoły

rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie  Foto:

Rozpoczyna się rozbudowa ponad 100-letniej szkoły w Murowanej Goślinie. Uczą się tutaj między innymi przyszli hotelarze. Prace budowlane trwać będą dwa lata.

Budynek należy do Zespołu Szkół w Bolechowie. Powiat poznański przeznaczy na wszystkie prace blisko 15.000.000 złotych, 4.000.000 miliony złotych udało się pozyskać z funduszy unijnych.

Aktualnie budynek posiada dwie kondygnacje, na których znajdują się sale lekcyjne, piwnice i poddasze również wykorzystywane do celów edukacyjnych – wylicza Jan Grabkowski – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brakuje również sali gimnastycznej, dlatego modernizacja szkoły jest tak pilną potrzebą.

W nowej części znajdą się 2 pracownie językowe i 2 komputerowe, pracownia gastronomiczna z zapleczem i salą bankietową, szatnie, pomieszczenie administracyjne, salęa sportowa z zapleczem oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne.

W istniejącym, 100-letnim budynku przewidziano przygotowanie 6 sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, biurowych oraz pracowni hotelarskiej z recepcją i treningowym pokojem hotelowym, w którym uczniowie będą uczyć się na przykład ścielenia łóżka. Sale lekcyjne wyposażone zostaną w odpowiednie instalacje umożliwiające zamontowanie rzutnika multimedialnego, ekranu oraz laptopa z dostępem do internetu. Zainstalowany zostanie również monitoring i klimatyzacja.

Zamontowana na dachu budynku instalacja fotowoltaiczna sprawi, że energia odnawialna, produkowana przez panele, będzie wykorzystywana na potrzeby szkoły – podkreśla Jan Grabkowski.

Podczas rozbudowy budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną toalety dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie wokół placówki, oprócz małej architektury krajobrazu, powstaną również miejsca parkingowe.

Ponieważ szkoła znajduje się w starym, poniemieckim budynku, a liczba uczniów wzrosła, obecnie trudno było zapewnić komfortowe warunki do nauki. Po przebudowie wszystko się zmieni.

Dzięki modernizacji powstanie nowoczesna sala obsługi, która stworzy możliwości ekspozycji dań przygotowanych w pracowni gastronomicznej, organizacji konkursów gastronomicznych w komfortowych warunkach oraz realizacji uroczystości szkolnych – wymienia Beata Strama, dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie – nowoczesne sale informatyczne i językowe znacząco wpłyną na rozwój umiejętności uczniów w zakresie języków obcych i technologii informatycznych.

Rozbudowana zostanie również czytelnia.  Wszystkie prace przy powstaniu całkowicie nowej części szkoły nie zakłócą prowadzenia zajęć lekcyjnych. Natomiast rozbudowę starego budynku zaplanowano na okres wakacyjny.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz