Aglomeracja

Rowerem wzdłuż S5 do Wrocławia?

Rowerem wzdłuż S5 do Wrocławia?  Foto: UW w Poznaniu

Czy powstanie trasa rowerowa wzdłuż drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań z Wrocławiem? To zależy od samorządów, przez którą miałaby przebiegać.

Projekt nazwany Rowerowa S5 został przedstawiony przez Grzegorza Kubika, Burmistrza Rawicza, podczas spotkania samorządowców z Wojewodą. Trasa rowerowa miałaby przebiegać równolegle do trasy S5, a do jej tworzenia wykorzystane miałyby być między innymi tzw. drogi serwisowe.

Rozwiązanie to wydaje się być sensowne, a prócz walorów turystycznych przekonuje mnie aspekt bezpieczeństwa – wyjaśnia Wojewoda Zbigniew Hoffmann – przy drogach szybkiego ruchu często lokują się zakłady pracy, do których właśnie drogami serwisowymi, przez znaczną część roku, rowerami dojeżdżają pracownicy.

Rowerzyści często narzekają na brak ciągłości dróg. Uzupełnienie w różny sposób brakujących odcinków pozwoliłoby na stworzenie szlaku rowerowego właśnie wzdłuż drogi S5.

Podjąłem decyzję o skierowaniu zapytań do samorządów, które znajdują się wzdłuż trasy S5 w województwie wielkopolskim, aby zweryfikować zainteresowanie i możliwości włączenia się w projekt – dodał Zbigniew Hoffmann.

Samorządy mają zatem odpowiedzieć, czy są  zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, ewentualne utrzymanie powstałej infrastruktury, obecne strategie i dokumenty planistyczne dotyczące infrastruktury rowerowej w gminie oraz wskazanie brakujących odcinków wzdłuż dróg serwisowych.

To wszystko pozwoli oszacować zainteresowanie samorządów projektem i podjęcie przez Wojewodę ewentualnie dalszych kroków mogących koordynować projekt Rowerowa S5.

Rowerem wzdłuż S5 do Wrocławia?

Użyte w artykule zdjęcia: UW w Poznaniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz