Aglomeracja

Zła jakość powietrza – przekroczenie PM10

Smog w Poznaniu  Foto:

Kolejny już raz został w Poznaniu przekroczony dopuszczalny poziom pyłu PM10. Warunki atmosferyczne powodują, że ta sytuacja może się utrzymywać przez cały dzień.

Jak wynika z raportu WIOŚ Poznań nie jest wyjątkiem. Podobnie jest między innymi w Borówcu, Kaliszu, Koninie i Pile. Wszędzie tu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny.

PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc – informuje WIOŚ – pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.

W takiej sytuacji zaleca się w miarę możliwości ograniczyć jazdę samochodem i korzystanie z komunikacji publicznej. Sytuacji z pewnością nie polepszy palenie w piecach na paliwo stałe, gdy posiada się alternatywne źródło ogrzewania,

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia, powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu – podkreślają pracownicy WIOŚ.

Warto również na bieżąco śledzić informacje i komunikaty o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz