K U L T U R A

Rok 966 od kuchni. To gdzie był ten chrzest?

Wystawa 966 w Muzeum Archeologicznym  Foto: facebook Muzeum Archeologicznego

Roczniki, kroniki i wiele innych źródeł! Opasłe tomiska hipotez, dziesiątki historyków, setki opinii. Do dyskusji dołączają się archeolodzy! Muzeum Archeologiczne w Poznaniu daje zwiedzającym niepowtarzalną okazję wejścia do zrekonstruowanej kaplicy palatialnej, poznania zalążków chrześcijańskiej tradycji z końca X w. Chcecie poznać rok 966 „od kuchni”! Muzeum Archeologiczne zaprasza na nową wystawę.

Krzywaśń pastorału, 2 poł. XII- pocz. XIII w. Katedra poznańska

DCCCCLXVI Dubrovka venit ad Miskonem. Przybycie Dobrawy do Mieszka w roku 966, jak zapisano w „Roczniku Dawnym”, to dopiero początek niesamowicie interesujących rozważań na temat początków przynależności Polski do zachodnioeuropejskiego kręgu kultury chrześcijańskiej.

Dziś miał miejsce wernisaż najnowszej wystawy okolicznościowej w ramach programu „Archeologia o Chrzcie Polski”

Wystawa „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, dostępna dla zwiedzających od 13 kwietnia, pozwala prześledzić zalążki procesu chrystianizacji ziem polskich. Chrystianizacja zaczyna się od pogańskiego władcy i jego otoczenia. Tworzą się niewielkie wyspy nowej religii w morzu tradycyjnej wiary pogańskiej. Centra owych wysp stanowią główne ośrodki władzy książęcej, w których najszybciej na drodze konwersji przyjmowane są nowe idee.

Jednym z takich ośrodków w młodym państwie Mieszka był gród na poznańskim Ostrowie, któremu poświęcona została jubileuszowa wystawa pt. „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”, zorganizowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Na ekspozycji zaprezentowane zostały najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, wśród nich szczególnie cenne, położone w północnej części poznańskiego zespołu grodowego, pozostałości rezydencji książęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej katedry poznańskiej, odkryte w obrębie dzisiejszej bazyliki archikatedralnej. Do kaplicy oddanej w skali 1:1 można wejść i poczuć się niczym Mieszko I.

Pierścień z karneolem, 2 poł. XII- pocz. XIII w. Katedra poznańska, grób nr 93

W świetle najnowszych ustaleń obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych na ziemiach polskich, odpowiadających metrykalnie czasom panowania Mieszka I.

Ekspozycja, zgodnie z intencją zawartą w tytule, tematycznie nie ogranicza się wyłącznie do problematyki chrztu naszego pierwszego władcy, ale swą narracją wybiega poza owo niezwykłe wydarzenie. Zwiedzając muzealny dziedziniec, podróżujemy po współczesnych pierwszym Piastom założeniach pałacowych, poznajemy niezwykłe konstrukcje z Werli, Tilledy, Paderborn, Zurychu, Devina, Wiślicy, Giecza, a także Lednicy i Krakowa.

Tłok pieczętny brata Jakuba, koniec XIII w. Palatium poznańskie.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz