Aglomeracja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – kolejny etap

9LO Poznań  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Absolwenci szkół podstawowych otrzymają w piątek (31.07) wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tego dnia też rozpocznie się niemal ostatni etap rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mając już zaświadczenie o osiągniętych wynikach powinni zeskanować, bądź zrobić zdjęcie dokumentu, a następnie zalogować się na swoim koncie w systemie Nabór (kliknij, by przejść na stronę). Po zalogowaniu należy dodać plik podobnie, jak robiło się to podczas wypełniania wniosku.

Poznań nie zdecydował się, by to kandydaci wprowadzali oceny ze świadectwa oraz wyniki egzaminu ósmoklasistów. Zrobią to komisje rekrutacyjne na podstawie przesłanych w systemie skanów. Gdy zostaną one wpisane uczniowie na swoim koncie zobaczą ostateczną ilość zdobytych punktów.

Czasu jest niewiele, ponieważ dostarczyć wyniki można tylko do wtorku 4 lipca do godziny 15:00. Wtedy też system Nabór zostanie zamknięty dla kandydatów. Nie warto zatem czekać do ostatniej chwili!

To także jedyny moment, by zmienić ewentualnie wybrane szkoły oraz oddziały. Znając już ilość punktów kandydat musi ocenić, czy dostanie się do wskazanych we wniosku klas.

By dokonać zmian po zalogowaniu na swoim koncie trzeba będzie kliknąć Edytuj preferencje. Gdy to zrobimy wyświetli się komunikat informujący, że zostanie utworzony nowy wniosek, w którym będzie można zmodyfikować preferencje. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

fragment instrukcji systemu Nabór

Część danych zostanie skopiowanych z pierwszego wniosku. Trzeba będzie natomiast dokonać wyboru szkół i oddziałów. Następnie zapisać, wydrukować, podpisać i zeskanować, Następnie załączyć jako plik do wniosku i całość wysłać klikając przy nowym wniosku Złóż wniosek. W tym momencie poprzednio wniosek zostaje usunięty i zastąpiony nowym, który będzie brał udział w rekrutacji.

Kandydaci wyniki kwalifikacji, czyli przydzielenia na podstawie ilości punktów do konkretnego oddziału w jednej z preferowanych szkół, poznają w środę 12 sierpnia.

Ostatnim etapem będzie potwierdzenie woli przyjęcia. W tym celu należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci mają na to czas od 13 sierpnia do 18 sierpnia, do 15:00.

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu Foto: lepszyPOZNAN / S9+
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz