Aglomeracja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Ponad 8.600 wniosków zostało złożonych do szkół podstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Właśnie zakończył się pierwszy etap rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia.

Pierwszy etap rekrutacji, a więc złożenie wniosku oraz wymaganych załączników, a także świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zakończył się w piątek (10.07) o godzinie 15:00.

Ponoć nie wszyscy dobrze sobie radzili z całym nieco innym w tym roku procesem rekrutacji. Poznańskie Centrum Superkomuterowo-sieciowe, które opracowało system Nabór, z powodu pandemii umożliwiło przeprowadzenie rekrutacji całkowicie on-line. Przygotowana była instrukcja, ale nie wszyscy z niej skorzystali. Jak się dowiedzieliśmy najczęściej popełnianym błędem było przesłanie wniosku, a potem próba dodawania wymaganych załączników, czy nie zachowanie kolejności działań. W takim wypadku trzeba było wnioskować o cofnięcie wniosku do edycji. Zdarzały się także osoby, które generowały osobne wnioski do każdej z wybranych szkół, a system pozwoli zatwierdzić przez szkoły tylko jeden wniosek jednego kandydata. Tutaj także można było ponownie edytować wniosek, bądź poczekać na kolejny etap rekrutacji.

Teraz pracują komisje rekrutacyjne w szkołach, a kandydaci czekają właśnie na kolejny etap rekrutacji, który rozpocznie się w piątek 31 lipca. Wtedy po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie Nabór uczniowie, bądź ich rodzice będą musieli podać wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tego samego dnia także będzie można zmienić preferowane szkoły.

Wyniki egzaminu wprowadzać się będzie w podobny sposób jak świadectwa zakończenia szkoły podstawowej. Jeśli kandydat natomiast będzie chciał wybrać inne szkoły, niż te wskazane w pierwszym wniosku, trzeba będzie wybrać opcję utwórz wniosek.

Po kliknięciu na Utwórz wniosek będziemy widzieli wniosek, wszystkie dane osobiste i kontaktowe zostaną uzupełnione automatycznie – czytamy w instrukcji, z którą warto się zapoznać na stronie systemu Nabór – uzupełnić trzeba będzie listę preferowanych szkół i oddziałów, a gdy wszystko będzie już gotowe nowy wniosek także należy zgłosić w szkole klikając Złóż wniosek.

W tym momencie poprzednio wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nowym. Na dodanie wyników egzaminu oraz ewentualną zmianę preferowanych szkół kandydaci będą mieli czas tylko do wtorku 4 sierpnia do godziny 15:00.

Warto pamiętać, że możemy wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 6 szkołach. Kolejność na wniosku ma ogromne znaczenie, ponieważ system będzie się starał przydzielić do jak najwyższej preferencji biorąc oczywiście pod uwagę ilość punktów.

Wyniki kwalifikacji poznamy w środę 12 sierpnia. Kandydat na swoim koncie zobaczy do jakiej szkoły i jakiego oddziału został zakwalifikowany. Jeśli akceptuje taki wynik rekrutacji musi potwierdzić chęć nauki w tej szkole dostarczając do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Czas na dostarczenie tych dokumentów mija we wtorek 18 sierpnia o godzinie 15:00.

W tym roku, ze względu na zmiany terminów egzaminy ósmoklasisty z powodu pandemii nie będzie wyjątkowo rekrutacji uzupełniającej.

3 LO w Poznaniu Foto: lepszyPOZNAN / S9+
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz