Puszczykowo ma budżet

SXC  Foto:

SXCRadni Puszczykowa pośród wielu innych uchwał przyjętych podczas ostatniej sesji przyjęli również te najważniejsze: w sprawie budżetu na rok 2010 oraz w sprawie utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie a także nadania mu statutu. W obradach sesji uczestniczyło czternastu radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało dziewięciu, pięciu było przeciw. Do najkosztowniejszych i najważniejszych inwestycji do zrealizowania w 2010 roku przez Miasto należą: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (pisaliśmy o tym), budowa dróg według rankingu, dalsze prace związane z budową przystani nad Wartą, budowa punktu Eko-Info (w przypadku otrzymania dofinansowania), budowa kolejnego zespołu boisk sportowych Orlik na Nowym Osiedlu, oraz adaptacja budynku przy ul. Przecznica na mieszkania socjalne.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz