Wilda

Przyszłość stadionu Szyca

Stadion Szyca - zima 2013  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Starsi poznaniacy pamiętają jeszcze dobrze czasy, gdy na stadionie imienia Edmunda Szyca tętniło sportowe życie. Najmłodsi często nawet nie wiedzą, że na tyłach kina i obok targowiska, w ogóle jest jakiś stadion. Jego stan od wielu lat jest w opłakany. Czy coś się zmieni? 

Teren leżący w trakcyjnym miejscu jest z pewnością łakomym kąskiem dla deweloperów. Choć jego właścicielem jest Miasto, prawo użytkowania wieczystego ma duński deweloper TP Development. Chciał zrównać stadion z ziemią i w jego miejsce wybudować bloki. Tych planów jednak nie może zrealizować, ponieważ nie przewiduje tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W miejscu, gdzie znajduje się w tej chwili jeszcze to, co kiedyś było okazałym stadionem i na przyległych terenach, może zgodnie z projektem, który mają przyjąć radni, powstać otwarty stadion, duży obiekt sportowy lub park. Problemem jest skomplikowana sytuacja własnościowa tego terenu. Bardzo możliwe, że będzie to przeszkodą w realizacji jakichkolwiek planów.

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ustanawiającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Dolna Wilda, Królowej Jadwigi i o. Mariana Żelazka. Od strony zachodniej plan kończy się na wysokości Stadionu Warty. Jeśli na najbliższej sesji Rady Miasta uchwała zostanie podjęta to plan stanie się obowiązujący i na jego terenie nie powstanie nic, co byłoby z nim niezgodne.

Niestety najmniej prawdopodobną opcją jest utworzenie w miejsce stadionu parku, ponieważ Miasto musiałoby wykupić prawo do terenu.

Pozostałe opcje przewidujące powstanie tutaj hali sportowej, zdaniem prawników z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, niesie niskie ryzyko zasądzenia odszkodowania na rzecz dewelopera. Bardzo możliwe bowiem, że duński deweloper będzie próbował uzyskać takie odszkodowanie. Miasto, by przyspieszyć uregulowanie sytuacji, mogłoby wykupić ten teren, ale jest on objęty gigantyczną hipoteką, która może opiewać nawet na 250.000.000,00 zł.

Na większości terenów sąsiadujących ze stadionem plan przewiduje tereny zielone. Nie będzie zatem miejsca na targowisko, które obecnie funkcjonuje od strony ul. Dolna Wilda. Nie będą mogły też od tej strony powstać korty tenisowe, które zamierzał zrealizować prywatny właściciel części terenu.

Bardzo możliwe, że nieco zmieni się dojazd na ten teren. Droga wjazdowa od strony ul. o. Żelazka mogłaby być przesunięta w kierunku Wildy, tak by była na jednej osi z ul. Maratońską. Wiązałoby się to z rozbiórką niektórych hal POSiR.

Stadion im. E. Szyca - styczeń 2017

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab, UM Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz