Aglomeracja

Przyjazne latanie nie pomoże już klientom linii lotniczych

Lotnisko Ławica  Foto: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Na wniosek stowarzyszenia “Przyjazne latanie” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wykreślił z rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pasażerom lotniczym w polubownym rozwiązywaniu sporów pomaga między innymi Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Inspekcja Handlowa.

Od dwóch lat obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzięki niej konsument, jeśli jest niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez przedsiębiorcę jego reklamacji, może rozwiązać spór polubownie.

Postępowanie polubowne jest szybsze niż sądowe – trwa maksymalnie 90 dni i przeważnie bezpłatne. W tej chwili konsument może rozwiązać spór korzystając z pomocy jednego z 10 podmiotów uprawnionych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Na przykład Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajmuje się rozstrzyganiem sporów telekomunikacyjnych i pocztowych a Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego sporów z przewoźnikami kolejowymi.

14 czerwca 2019 roku z rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zostało wykreślone Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie. Decyzja o wykreśleniu została wydana na wniosek Stowarzyszenia.

Przypominamy, że od kwietnia podmiotem uprawnionym do polubownego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania polubownego przed Rzecznikiem, instrukcje składania wniosku i formularze są dostępne na stronie tutaj/.

Informacje dotyczące zasad i korzyści wynikających z postępowania polubownego, wyszukiwarkę podmiotów uprawnionych, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie na tutaj

Wszystkie podmioty uprawnione możesz odnaleźć także w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz