POZnań

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu

Poranna mgła - Rondo Starołęka  Foto: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w piątek na stacjach pomiarowych przy ul. Polanka i ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 dla ostatniej doby. Dziś na obu stacjach badania wykazują stężenie pyłu w granicach normy.

Głównym źródłem tego pyłu w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Dostając się do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony organizmu np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych.

Poranna mgła - Rondo Starołęka Foto: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz