Aglomeracja

Złe powietrze nad miastem!

Wyniki badań niedziela 12.02.2012  Foto: WIOŚ

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w aglomeracji poznańskiej przekroczyło średniodobowy poziom alarmowy. Należy zatem unikać długotrwałego przebywania na powietrzu radzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  Dotyczy to szczególnie osób cierpiących na choroby układu krążenia i  układu oddechowego.

Co to jest pył zawieszony PM10? Są to cząstki o wielkości do 10 mikronów czyli jednej setnej milimetra zawieszone w powietrzu. Są pochodzenia naturalnego, tak jak cząstki soli morskiej albo są wynikiem pracy człowieka (pyły, siarczany, etc. ).

Bieżące wyniki monitoringu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wskazują tendencję spadkową poziomu pyłu w powietrzu poniżej poziomu alarmowego – informują służby Wojewody – przyczyną tak wysokiego poziomu pyłu PM10 w powietrzu przez ostatnie kilka dni było wzmożone spalanie paliwa do celów grzewczych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne które przyczyniły się do kumulacji pyłu w przyziemnej warstwie atmosfery.

Do osób najbardziej narażonych na drażniące działanie pyłu zawieszonego należą:

– osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
– osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu.

Zalecane środki ostrożności:
– ograniczenie spalania niskojakościowych paliw, stosowanie dla celów grzewczych wyłącznie gazu lub ogrzewania elektrycznego,
– ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych i korzystanie z komunikacji publicznej,
– tymczasowe ograniczenie spacerów przez dzieci oraz osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
– ograniczenie treningów przez osoby uprawiające sport na wolnym powietrzu,
– powstrzymanie się od wyjść z domów przez osoby cierpiące na alergie i będące wrażliwe na zanieczyszczenia.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz