Aglomeracja

Przebudowa Gdyńskiej z unijnym dofinansowaniem

Bałtycka - Gdyńska - kolejny etap prac  Foto: Krzysztof Kaczanowski / PIM

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z Miastem Poznań umowę o dofinansowanie projektu przebudowa ul. Gdyńskiej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 85,28 mln zł, natomiast wartość przyznanej dotacji to prawie 42 mln zł. Umowy o dofinansowanie umożliwia miastu odzyskanie znacznej części poniesionych nakładów finansowych.

Bałtycka - Gdyńska - kolejny etap prac

W ramach inwestycji udało się zmodernizować ul. Gdyńską w dwa pasy ruchu dla każdego kierunku z pasem rozdziału, a także zbudować wiadukt nad linią kolejową do Wągrowca, w miejscu wcześniejszego przejazdu kolejowego zabezpieczonego zaporami.

Prace drogowe obejmowały także przebudowę skrzyżowań ul. Gdyńskiej z ul. Bałtycką oraz z ul. Chemiczną oraz budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Prace na Gdańskiej zostały już zakończone. Obecnie prowadzone są tam roboty porządkowe oraz odbiory techniczne.

Bałtycka - Gdyńska - kolejny etap prac

Użyte w artykule zdjęcia: Krzysztof Kaczanowski / PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz