POZnań

Prezydent Poznania z absolutorium Rady Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania - Jacek Jaśkowiak  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Rada miasta udzieliła Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania wotum zaufania i przyznała mu absolutorium. To oznacza, że zdaniem radnych stolica Wielkopolski jest dobrze zarządzana.

 Za przyznaniem absolutorium głosowało 24 radnych, 8 było przeciw.

Dziękuję za zaufanie i za cały rok merytorycznej współpracy – mówił tuż po głosowaniu Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Za to, że razem podejmowaliśmy rozsądne i racjonalne decyzje dla Poznania. Zapewniam, że wsłuchuję się we wszystkie uwagi, także te krytyczne.

Podstawą do przyznania absolutorium jest ocena wykonania budżetu za 2020 rok – trudny już od momentu jego konstruowania ze względu na zmiany w rozliczaniu PIT, jakie wprowadził rząd. Nikt jednak nie przewidywał, że już w marcu 2020 r.  pojawi się kolejne wyzwanie – pandemia wirusa SARS-CoV-2. Spowodowany nią spadek dochodów Miasta wymusił ograniczenie wydatków. Mimo trudności zdecydowano jednak, by maksymalnie chronić zaplanowane inwestycje. Takie podejście pozwoliło nie tylko zapewnić ciągłość rozwoju Poznania, ale również było wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, realizujących miejskie zlecenia. 

W 2020 r. dochody budżetu wyniosły 4,36 mld zł.  Kwota ta mogłaby być większa, ale z powodu pandemii Miasto straciło m.in. ok. 35 mln zł przychodów z PIT oraz 67 mln zł dochodów z biletów komunikacji miejskiej. Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,38 mld zł, co oznacza, że rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości 17,9 mln zł.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii Miasto wydało ponad 20 mln zł. Samo zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala im. J. Strusia pochłonęło ponad 5 mln zł. 

Wśród wydatków majątkowych najwięcej pieniędzy Miasto przeznaczyło na inwestycje związane z transportem – ponad 340 mln zł. W 2020 r. na budowę trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic wydano niemal 24 mln zł; kolejne 44,3 mln zł przeznaczono na przebudowę trasy Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Ponad 12 mln zł pochłonęła budowa Wartostrady.

Ponad 77 mln zł wydano na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną – w tym ponad 4 mln zł na budowę i modernizację parków i zieleńców, a niemal 3 mln zł na rewaloryzację parku Drwęskich. 11,3 mln zł przeznaczono na ochronę powietrza i klimatu w Poznaniu.

Ponad 73 mln zł Miasto wydało na gospodarkę przestrzenną i nieruchomości oraz rewitalizację – przykładem może być Rynek Łazarski, na odnowę którego w 2020 r. miasto przeznaczyło ponad 12,6 mln zł czy plac Kolegiacki – na jego rewaloryzację wydano ponad 14,6 mln zł. 

Ponad 50 mln zł miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę – to m.in. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej  czy modernizacja i rozbudowa przedszkola nr 121 na Strzeszynie.

Podczas sesji przedstawiono też raport o stanie miasta, który zawiera najważniejsze dane o Poznaniu, jego strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Po jego rozpatrzeniu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania. 

Silna gospodarka i dobre zarządzanie Miastem

Poznań zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Dobre zarządzanie Miastem potwierdzają wysokie oceny wiarygodności kredytowej największych międzynarodowych agencji ratingowych. 

Wysokie ratingi oznaczają, że Miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niezależnie instytucje doceniają rozważną politykę finansową Poznania oraz wysokiej jakości usługi publiczne – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Dziękuję za to Radzie Miasta Poznania – to również odpowiedzialność radnych i ich odwaga, by podejmować trudne decyzje, sprawiły, że możemy cieszyć się bezpieczeństwem i stabilnością poznańskiej gospodarki.  Ten rok był wyjątkowy dla nas wszystkich – dlatego dziękuję również mieszkańcom, którzy wykazali ogromną solidarność z potrzebującymi i odpowiedzialność w zachowaniach. Dzięki państwa cierpliwości i rozsądkowi przeszliśmy bezpiecznie przez trudny 2020 rok.

Pomimo pandemii COVID-19 liczba firm zarejestrowanych w Poznaniu zwiększyła się do 118,8 tys. Szacuje się, że na koniec 2020 r. wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 7,7 mld euro. W mieście zainwestowało ponad 270 dużych inwestorów z zagranicy. W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało też ponad 110 centrów nowoczesnych usług biznesowych firm z 20 krajów.

W gospodarce Poznania coraz większą rolę odgrywa innowacyjność, w tym silne środowisko startupów. W 2020 r. w stolicy Wielkopolski było zarejestrowanych 10,7 tys. firm sektorów kreatywnych, działało ponad 20 studiów produkcji gier komputerowych. Według “StartupBlink Ecosystem Report 2020” Poznań jest w grupie TOP 200 miast na świecie posiadających największy potencjał startupowy.

Choć był to bardzo trudny rok, w Poznaniu nie porzucono inwestycji. W 2020 r. zakończono kompleksowe prace modernizacyjne zabytkowych budynków Łazienek Rzecznych. Wśród najważniejszych projektów modernizacyjnych są także Program Centrum, rewaloryzacja płyty Starego Rynku, placu Kolegiackiego czy modernizacja Rynku Łazarskiego. 

W 2020 roku dbano o pieszych, kierowców i rowerzystów. Powstawały kolejne strefy uspokojenia ruchu drogowego w centrum i nowe buspasy. Miasto podpisało umowę na dostawę kolejnych 37 autobusów elektrycznych. Długość sieci dróg rowerowych zwiększyła się do 275,59 km, rozbudowano też system Poznańskiego Roweru Miejskiego. Wprowadzono priorytet dla autobusów i tramwajów na kolejnych skrzyżowaniach, trwały też duże inwestycje i budowy ważnych dla kierowców miejsc: węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka, odcinka ul. św. Wawrzyńca, ul. Folwarcznej, rozbudowa ul. Unii Lubelskiej, przebudowa ul. Gdyńskiej, ronda Rataje i Mostu Lecha. Uruchomiono trasę tramwajową do ul. Unii Lubelskiej.

Dbamy o mieszkańców i o środowisko 

Obecność rosnącej liczby obywateli innych krajów powoduje, że Poznań staje się miastem coraz bardziej umiędzynarodowionym. W 2020 r. w poznańskich szkołach uczyło się 1,6 tys. uczniów z innych krajów. Miasto zadbało o obcokrajowców – w ramach unijnego projektu #AKTYWATOR WLKP uruchomiono Poznański Ośrodek Integracji POINT, w którym znajdą oni pomoc. Poznań aktywnie wspierał także repatriantów z Kazachstanu.

Poznań to także miasto młodych ludzi – uwzględniając dzieci stanowią oni ponad jedną trzecią mieszkańców. Stąd też Miasto aktywnie działa, by stworzyć dla nich przestrzeń do aktywnego włączania się w życie Poznania. Ogłoszona została kolejna edycja konkursu “Fundusz Samorządów Uczniowskich, aktywnie działa Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.  W 2020 r. poznańskie uczelnie znalazły się w prestiżowych międzynarodowych rankingach, a stolica Wielkopolski zajęła 3. miejsce w zestawieniu “Najlepsze miasta do studiowania w Polsce” oraz znalazła się w TOP10 rankingu “Miejsca Przyjazne Edukacji”.

Miasto wspiera też rozwój rodziny – uczestniczy w międzynarodowym programie UNICEF “Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom”, a najmłodszym i ich rodzicom proponuje całe spektrum projektów koordynowanych i realizowanych m.in. przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Rodziny z małymi dziećmi mogą uzyskać wsparcie finansowe, m.in.: “Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków”, czy “Wyprawkę dla Gzubka”. W 2020 roku w Poznaniu działało 109 żłobków, w tym 15 publicznych, 10 klubów dziecięcych oraz 32 dziennych opiekunów, zapewniających łącznie miejsca opieki żłobkowej dla ponad 4,9 tys. dzieci. 

W 2020 r. Poznań zdobył nagrodę Komisji Europejskiej Access City Award – za dostępność usług publicznych w czasie pandemii COVID-19, zwłaszcza dla seniorów, osób samotnych i z niepełnosprawnościami. W 2020 r. uruchomiono liczne programy wsparcia dla starszych mieszkańców i kontynuowano działania w ramach miejskiego pakietu Poznań VIVA Senior. Miasto pomagało też twórcom kultury, dla których przygotowało lokalną tarczę #poznanwspiera. 

Jednym z priorytetów miasta jest dbałość o środowisko. W 2020 r. tereny zieleni stanowiły 27% powierzchni Poznania. Odnawiano parki, otwarto ścieżkę w koronach drzew w dolinie rzeki Szklarki. Kontynuowano pomoc dla jerzyków, projekt “Ptasi Azyl” czy program “Poznań dla Pszczół”. By chronić czyste powietrze, Miasto Poznań realizowało m.in. programy: Kawka Bis czy, “Trzymaj Ciepło”. Eko Patrol Straży Miejskiej kontrolował legalność spalania w piecach, a nad stanem powietrza czuwał też dron. 

W 2020 r. w Poznaniu oddano do użytku 5,1 tys. nowych mieszkań, w tym 50 w ramach budownictwa mieszkaniowego komunalnego, a w realizacji znajdowały się kolejne 342 mieszkania komunalne. 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz