K U L T U R A

Prezydent Grobelny odwołał dyrektorkę Ósemek

Ewa Wójciak  Foto: facebok

Prezydent Grobelny Poznania odwołał Ewę Wójciak ze stanowiska Dyrektora Teatru Ósmego Dnia. Decyzja jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy o pracę. Wśród przyczyn odwołania są przede wszystkim naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem oraz odstąpienie od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych oraz programu działania instytucji kultury zawartej 30 listopada 2012 roku.

Ewa Wójciak Foto: facebokDo 2014 roku działania Dyrektor Ewy Wójciak wskazywały, że uznaje ona zwierzchnictwo służbowe Prezydenta Miasta Poznania zapisane w statucie Teatru i podpisanej przez siebie umowie. Ewa Wójciak zaczęła kwestionować i naruszać zapisy statutowe, jak i umowne oraz wynikające z nich obowiązki w dniu 10 stycznia 2014 r. gdy wystąpiła z wnioskiem o zaakceptowanie wyjazdu służbowego do USA w terminie 18-28 lutego 2014 r. Na kierowane do niej ze strony Urzędu Miasta Poznania prośby o przekazanie dodatkowych informacji nt. planowanej delegacji dyrektor Teatru Ósmego Dnia odpowiedziała m.in. stwierdzeniem, że „nie widzi podstaw prawnych do udzielania dalszych wyjaśnień odnośnie wyjazdu Teatru do USA ani konieczności występowania o uzyskanie polecenia wyjazdu służbowego.”

Jak informuje rzecznik UMP – pani Dyrektor zaprzestała w ogóle zawiadamiać Prezydenta Miasta Poznania o planowanych delegacjach i udała się samowolnie na kilka delegacji i to mimo wielokrotnego zwracania Jej uwagi na możliwe konsekwencje takiego postępowania. Sytuacja ta miała miejsce po raz ostatni w minionym tygodniu.

Na decyzje prezydenta wpłynęły także wyniki kontroli przeprowadzonej w 2013 roku przez pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa. Urzędnicy stwierdzili liczne uchybienia w prowadzeniu Teatru Ósmego Dnia. Kontrolujący wykazali, że w Teatrze nie działają mechanizmy uprzedniej i następczej kontroli w tym kontroli zarządczej dyrektora instytucji w zakresie sprawdzania dowodów księgowych, sprawozdań składanych przez fundację, zasadności ponoszenia kosztów przedsięwzięć wspólnych, rozliczania czasu pracy, dyspozycyjności zatrudnionych pracowników.

Kolejnym powodem odwołania Dyrektor Wójciak jest wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa byłego członka zespołu Teatru – Romana Radomskiego przeciwko kierowanej przez Ewę Wójciak miejskiej instytucji kultury o ochronę praw autorskich.

Rzecznik Urzędu zwraca także uwagę na fakt dopuszczenia się przez dyrektor Wójciak obraźliwych zachowań na forum publicznym. Magistrat traktuj to jako naruszanie przepisów prawa pracy zawartych w Kodeksie i Regulaminie pracy, zobowiązujących pracownika do dbania o dobro zakładu pracy.

Prezydent Ryszard Grobelny po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych postanowił w dniu 28 lipca 2014 roku odwołać Ewę Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz