Aglomeracja

Poznańska Pyra

Muzeum w Szreniawie - Retro Show (2)  Foto: materiały prasowe

Zapraszamy na cykliczną imprezę plenerową „Poznańska Pyra”, która odbędzie się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w niedzielę 6 października w godz. 11:00 – 17:00.

To wyjątkowe, doroczne wydarzenie ma na celu przybliżenie widzom historii uprawy ziemniaka. Jest ono zarazem wyśmienitą okazją do popularyzacji Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, służącej upowszechnianiu jego zbiorów oraz poszerzeniu wiedzy zainteresowanych dziejami techniki rolniczej związanej z uprawą i zbiorem tego popularnego w Wielkopolsce warzywa. Festyn od lat z powodzeniem angażuje społeczność lokalną i wszystkich zwiedzających poprzez ich bezpośredni udział w stanowiskach interaktywnych, a także przyczynia się do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja zabytkowych maszyn do zbioru ziemniaków, pokaz twórców i rzemieślników ludowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich Moc atrakcji czeka także widzów młodszych i najmłodszych a ozdobą tegorocznej edycji „Poznańskiej Pyry” będzie konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” – Smak Pyry

Tradycyjne sposoby zbioru ziemniaków:

zbiór ręczny z udziałem widzów
mechaniczny zbiór ziemniaków (konna kopaczka gwiazdowa, kopaczka elewatorowa, kombajn ziemniaczany)
pokaz wózków i wozów do transportu okopowych płodów rolnych oraz narzędzi do ich przenoszenia
zademonstrowanie możliwości użycia koni roboczych współpracujących z różnorodnym sprzętem rolniczym
prezentacja zwózki ziemniaków w zaprzęgu konnym i wolim

A także:

zapoznanie z wystawą maszyn rolniczych do zbioru roślin okopowych
zaznajomienie z obciążnikami do ważenia ziemniaków
wtajemniczanie w potrawy tradycyjnej kuchni wielkopolskiej a także z innych regionów Polski i świata (w tym: USA, Węgier, Niemiec)
odkrywanie naczyń ceramicznych na ziemniaki pochodzących ze zbiorów Muzeum
przybliżenie cech i zalet syropu buraczanego
popis sprawności technicznej lokomobili parowej „Hipolina” z 1919r. w czasie pracy
wspomnienie zapomnianych warzyw
prezentacja stanowisko firmy Europlanet – Handel Ziemniakami

Dla najmłodszych – specjalne stanowiska:

Pyra szreniawska – wykonywanie bulw ziemniaczanych z tkaniny (na pamiątkę do domu!)
Tkanina dwuosnowowa – wyplatanie zakładek do książek
warsztaty – malowanie koników (pamiątka ze Szreniawy!)
konkurs zoologiczny organizacji prozwierzecych (z nagrodami)

Dodatkowe połączenia kolejowe i tańsze bilety relacji Poznań – Szreniawa znaleźć będzie można na stronach Kolei Wielkopolskich.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz