K U L T U R A

Poznańscy naukowcy badali poglądy dzieci

Publiczność podczas Festiwalu Kino Dzieci  Foto: materiały prasowe

Ponad 17 tys. dzieci w wieku 8 lat z 16 krajów świata zaproszono do udziału w badaniu mającym na celu poznanie ich opinii na temat własnego życia, przeżyć oraz doświadczeń. Badania skierowane do tak małych dzieci są niezwykle rzadkie, a realizowany obecnie projekt „Children’s Worlds” to pionierskie i największe jak do tej pory międzynarodowe badanie jakości życia najmłodszych. Właśnie ukazał się drugi raport z badania. Polska część badania zrealizowana została przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Trener Osiedlowy - zajęcia dla dzieciakówBadania potwierdzają, że większość ośmiolatków z 16 badanych państw było zadowolonych z własnego życia jako całości. Udział dzieci niezadowolonych wahał się od około 2,7% w Rumunii i Kolumbii do ponad 12% w Etiopii.

Polska w zaprezentowanym raporcie znalazła się pod tym względem na IV miejscu – jedynie 3,9% polskich dzieci zadeklarowało niski poziom satysfakcji z własnego życia.

Doktor Tomasz Strózik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który był członkiem zespołu odpowiedzialnego za realizację Children’s Worlds w Polsce, podkreśla, że realizowany projekt odwołuje się bezpośrednio do praw dziecka, zwłaszcza do ich prawa do własnych poglądów. Przeprowadzenie badania bezpośrednio wśród dzieci, a nie, jak to ma zazwyczaj miejsce, wśród ich pełnomocników (rodziców, opiekunów lub nauczycieli), pozwoliło na pozyskanie informacji na temat jakości życia najmłodszych z ich własnego punktu widzenia.

Dzięki zgromadzonym danym zwiększy się świadomość rodziców, społeczności, decydentów, ekspertów oraz opinii publicznej na temat tego, jak naprawdę wygląda życie dzieci w Polsce (i nie tylko) na co dzień, jak wygląda ich otoczenie, relacje z innymi osobami oraz jakie mają przekonania i z czego są zadowolone.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu

Sytuacja finansowa rodziny

Ponad jedna trzecia dzieci, które wzięły udział w badaniu, stwierdziła, że „cały czas” lub „często” martwi się o kondycję finansową swoich rodziców. W Hiszpanii, Izraelu, Kolumbii oraz Nepalu ponad 30% dzieci martwi się o pieniądze niemal „cały czas”. W Polsce takich dzieci było około 20%, podczas gdy w Niemczech i Korei Płd. odsetek ten nie przekroczył 10%.

Poczucie bezpieczeństwa

Ankietowane dzieci bardzo wysoko oceniły poczucie bezpieczeństwa zarówno w domu, w szkole, jak i w okolicy, w której mieszkają. W Polsce odsetek dzieci czujących się w domu „całkowicie bezpiecznie” wyniósł 86% i był najwyższy spośród wszystkich państw, w których zrealizowano badanie. Niemal 75% polskich ośmiolatków (tylko w Algierii i Turcji odsetek ten był większy) bardzo wysoko oceniło też poczucie bezpieczeństwa w szkole. Wyraźnie gorzej polskie dzieci oceniły z kolei swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania (55% czujących się „całkowicie bezpiecznie” i 8 miejsce).

Zadowolenie z chodzenia do szkoły
62% ośmioletnich dzieci całkowicie zgodziło się ze stwierdzeniem, że lubią chodzić do szkoły. Odsetek ten był istotnie wyższy aniżeli wśród ich starszych kolegów w wieku 10 i 12 lat (odpowiednio 52% i 42%). Najchętniej do szkoły uczęszczały dzieci z krajów afrykańskich (Algieria i Etiopia). Na drugim końcu znalazły się z kolei takie państwa, jak Korea Płd., Niemcy oraz Wielka Brytania. W Polsce około 57% zaproszonych do badania dzieci przyznało, iż chodzi do szkoły bardzo chętnie. Warto odnotować, iż odsetek ten był zdecydowanie wyższy wśród dziewczynek (67%), niż wśród chłopców (49%).

Akademia Młodego Ekonomisty

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz