Ostrów Tumski POZnań Śródka Stare Miasto

Poznań potrzebuje dokończenia pierwszej ramy komunikacyjnej!

Poznan panorama polnoc wschod  Foto: Tomasz Dworek

Bez pierwszej ramy nie będzie całościowej rewitalizacji Starego Miasta. Ulice Solna, Estkowskiego i Garbary pozostaną nadal zakorkowanymi traktami komunikacyjnymi, bez alternatywnej drogi tranzytowej! Warto również zaplanować nowoczesne centrum komunikacyjne – kolejowo – tramwajowe przy dworcu PKP Garbary. Radni ze Starego Miasta przypominają władzą miasta o koniecznej inwestycji.

Według ostatnich doniesień medialnych, na Ostrowie Tumskim powstać ma duże osiedle na około 1500 mieszkań, ale pamiętać należy, że planowana inwestycja zajmować będzie jedynie tylko fragment wyspy. Skomunikowanie nowej dzielnicy, docelowo zapewne z kilkoma tysiącami mieszkań, będzie miało istotny wpływ na sytuację przestrzenną i komunikacyjną na obu brzegach rzeki Warty: na wschód i na zachód od Ostrowa Tumskiego, z którego każdego dnia tysiące mieszkańców będą wyjeżdżać i przyjeżdżać. Koniecznym rozwiązaniem jest dokończenie I ramy komunikacyjnej, która będzie miała też kluczowy wpływ na rozładowanie korków na Solnej, Estkowskiego i Garbarach i prawdziwą całościową rewitalizację Starego Miasta. Według planów istniejących od wielu lat, trasa ta przebiegać ma wzdłuż torów kolejowych przy Cytadeli, przez Ostrów Tumski aż na Zawady.

Na tę inwestycję staromiejscy radni zwracają uwagę od wielu lat, regularnie i wielokrotnie przypominając o tym władzom podczas kolejnych debat i konsultacji dotyczących spraw urbanistycznych i komunikacyjnych dotyczących śródmieścia Poznania. Inwestycja ta według szacunków władz z 2016 roku kosztować miałaby ponad 700 milionów złotych – mówi Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Urzędnicy mówią, że nie ma na to pieniędzy. Staromiejscy radni wskazują jednak, że warto pozyskać tu środki unijne, a bez całościowej drogowo – kolejowej inwestycji, zapewnienia o priorytecie dla komunikacji kolejowej i uspokojenia ruchu w centrum pozostaną tylko połowicznymi rozwiązaniami. Warto przypomnieć, że 2016 roku władze samorządowe wojewódzkie i miejskie zapowiadały zresztą przegotowanie wspólnego kolejowo – drogowego studium wykonalności 3 i 4 toru i trasy samochodowej.

Bez dokończenia ramy komunikacyjnej nie da się mądrze skomunikować Ostrowa Tumskiego, wszystkie inne rozwiązania będą tyko atrapami nie rozwiązującymi obecnych problemów transportowych Starego Miasta, a także przyszłych problemów transportowych Ostrowa Tumskiego, w tym nie uda się wyeliminować ruchu tranzytowego z Garbar i ciągu ulic Solna – Estkowskiego – Wyszyńskiego.

Władze miasta nie biorą także pod uwagę dodatkowego ruchu drogowego, choć wydały tu zgody na budowę nowych dużych osiedli mieszkaniowych. A będzie on spory, związany m.in. z inwestycją w Starej Rzeźni i nowymi blokami w całym północnym ciągu ulicy Garbary i ulicy Północnej przy Cytadeli, w tym po palarni kawy Astra czy nad Wartą – zaznacza Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Radni przypominają, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, uchwalonym we wrześniu 2014 roku, cały czas przewiduje się dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej.
W dokumencie tym proponuje się „odciążenie północnej części śródmieścia poprzez dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej (od ul. Północnej do Hlonda) z jednoczesną przebudową ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego do parametrów ulicy o jednym pasie ruchu w każdym kierunku”.

Dodatkowo warto przypomnieć, że realizacja I ramy mogłaby miastu przynieść znaczne środki, dzięki zagospodarowaniu uwolnionych terenów w ciągu ulicy Solnej i Małe Garbary, co było mocno artykułowane zwłaszcza w latach 2012-2013 podczas prac nad obowiązującym obecnie Programem odnowy i rozwoju śródmieścia Poznania, będącym zaczynem dla działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, a stworzonym przez grupę kilkudziesięciu ekspertów, urzędników i społeczników pod przewodnictwem ówczesnego radnego Mariusza Wiśniewskiego, a obecnego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania.

W zakresie wątków rewitalizacyjnych, tak ważnych dla Starego Miasta i całego Poznania, należy wskazać, że ponowne połączenie ze sobą – dla swobodnego ruchu pieszego i rowerowego – Starego Rynku, Wzgórza Świętego Wojciecha, Ostrowa Tumskiego oraz Śródki stworzy atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń, a przeniesienie tranzytu na dokończoną pierwszą ramę powoli na tak potrzebne uspokojenie komunikacji tranzytowej na Starym Mieście – informuje Tomasz Dworek.

Użyte w artykule zdjęcia: T. Dworek / ROSM, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz