POZnań

Poznań ma 20 nowych strażników miejskich

Poznań ma 20 nowych strażników miejskich  Foto: SMMP

Poznańska Straż Miejska zyskała właśnie 20 nowych funkcjonariuszy. Złożyli oni dzisiaj, w 26 rocznicę powstania straży miejskiej w Poznaniu, ślubowanie.

W 26-letniej historii poznańskiej Straży Miejskiej uroczystość taka odbędzie się dopiero po raz czwarty – podkreśla Przemysław Piwecki ze Straży Miejskiej – po ślubowaniu pierwszych funkcjonariuszy, w marcu 1991 roku, przez wiele lat takiej uroczystości nie organizowano.

Do pomysłu przywrócenia uroczystego ślubowania powrócono w ubiegłym roku, gdy wprowadzona została reforma Straży Miejskiej Miasta Poznania. Nowi strażnicy dwukrotnie wypowiadali formułę Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej,….

Nowo przyjęci strażnicy zostaną skierowani do służby patrolowej i będą wspierać mieszkańców naszego Miasta w rozwiązywaniu problemów z zakresu porządku, czystości i poczucia bezpieczeństwa – dodaje Przemysław Piwecki.

 Poznań ma 20 nowych strażników miejskich

Użyte w artykule zdjęcia: SMMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz