POZnań

Poznań bez azbestu

azbest  Foto: materiały prasowe / ugstarogard.pl

Trwa nabór wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu – można ubiegać się o usunięcie wyrobów zawierających ten materiał z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów ich demontażu lub odbioru. Dokumenty można składać do 30 września w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” miasto finansuje:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub
  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100 proc. kosztów wykonania tej usługi.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r. Dokumenty wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacje udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat), mail: azbest@um.poznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / ugstarogard.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz