Aglomeracja

Powstaje mapa zagrożeń

W sali konferencyjnej im. Witolda Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące prac nad mapą zagrożeń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji administracji rządowej, które odpowiadają za stan bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim.   3 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące prac nad mapą zagrożeń, którego celem była wymiana danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na spotkaniu obecny był Dariusz Dymek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, mł. insp. Rafał Kozłowski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wraz z kierownictwem Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej KWP w Poznaniu, przedstawiciele Inspektoratów Urzędu Wojewódzkiego i funkcjonariusze Straży Granicznej.   Ideą spotkań dot. opracowania mapy zagrożeń jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń. Każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych przygotuje informacje dot. niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń. Jak zaznaczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela.  Foto: KWP w Poznaniu

Trwają prace nad powstaniem mapy zagrożeń w Wielkopolsce. Mają się na niej pojawić dane, które przekazywać będą wszystkie instytucje odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w naszym województwie.

Ideą spotkań dotyczących opracowania mapy zagrożeń jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń – wyjaśniają uczestnicy spotkania – każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych przygotuje informacje dotyczące niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń.

Podczas ostatnich konsultacji obecni byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, poznańskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej a także Inspektoratów Urzędu Wojewódzkiego i Straży Granicznej. Celem tych rozmów była głównie wymiana danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela  – podkreślił mł. insp. Rafał Kozłowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Nad powstaniem mapy zagrożeń pracują szkieły w całej Wielkopolsce. Gdy powstanie, ma nam zobrazować informacje dotyczące przestępczości i zagrożeń mających miejsce w naszym najbliższym otoczeniu. Większość z nas nie posiada szczegółowych informacji dotyczących skali i rodzaju przestępczości. Powszechnie więc bazujemy na własnych spostrzeżeniach, doświadczeniach, a także opiniach innych osób lub doniesieniach medialnych.

Wpływ na kształt projektowanego narzędzia ma każdy obywatel – dodają policjanci – narzędzie nad którego standardem pracujemy, zapraszając do konsultacji szerokie audytorium osób, podmiotów i instytucji, ma służyć zarówno wskazaniu miejsc niebezpiecznych, jak i ukazywać informacje o zgłaszanych zagrożeniach trapiących lokalną społeczność.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz