Aglomeracja

Powiat poznański chwalony przez ekonomistów

Stary Rynek  Foto: lepszyPOZNAN.pl/ag

Powiat poznański zajął drugie miejsce w trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2019.

Liderami tegorocznego Rankingu Finansowego zostały powiat wrocławski, powiat poznański i powiat bielski. Spośród 235 gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały Józefów, Puszczykowo i Podkowa Leśna.

Ranking jest opracowaniem, które obejmuje wszystkie samorządy i mierzony jest najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi, obrazując kondycję finansową. Dzięki niemu m. in. przedsiębiorcy mogą poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze, a mieszkańcy mogą sprawdzić, jak gospodarują ich włodarze. 

Po 20 latach budowania powiatu poznańskiego, jego silnej pozycji na samorządowej mapie naszego kraju, miło jest otrzymać wyróżnienie, które dowodzi, że nie zwalniamy tempa – komentuje Jan Grabkowski, starosta poznański – jakość i styl pracy dla mieszkańców stawia nas w samorządowej czołówce. 

Ekonomiści, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, bazując na oficjalnych sprawozdaniach finansowych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jednym ze wskaźników oceny w rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Powiat poznański w ostatnich latach wyróżniał się na tle innych powiatów inwestycjami zrealizowanymi  z dotacji unijnych.

– Przez minione lata zainwestowaliśmy w oświatę, drogi, zdrowie czy ekologię ponad 120.000.000 zł, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej – dodał Jan Grabkowski – nie ma praktycznie branży, w którą nie ulokowalibyśmy unijnych środków, bez tych pieniędzy marzenia i plany budowy silnego powiatu zostałby w naszych głowach i, co najwyżej, na papierze.

W grupie 314 powiatów ziemskich liderami tegorocznego Rankingu Finansowego okazały się: powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), powiat poznański (woj. wielkopolskie) i powiat bielski (woj. śląskie). Spośród 235 gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały: Józefów (woj. mazowieckie), Puszczykowo (woj. wielkopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie).

foto: archiwum redakcji

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz