Aglomeracja

Co zrobić, gdy z powodu zimy nie dotrzemy do pracy?

Zimą przedsiębiorcy muszą zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę w biurze i na hali, a w przypadku pracy na zewnątrz – odzież ochronną, pomieszczenie, gdzie będą mogli się ogrzać, a nawet posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje. Ale pracownicy, którzy nie dotrą do pracy z powodu śniegu czy mrozu, mogą nie otrzymać pensji za ten dzień.

zima 2W przypadku spóźnienia z powodu mrozu lub obfitych opadów śniegu należy jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę.

Musimy mieć świadomość, że jeżeli na ten dzień, kiedy nie dotrzemy do pracy z powodu warunków atmosferycznych, nie weźmiemy urlopu wypoczynkowego, to pracodawca może nam za taki dzień nie zapłacić, dlatego że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy nie powodującymi ograniczenia naszego wynagrodzenia są m.in. zaświadczenie lekarskie, decyzja właściwego inspektora sanitarnego, oświadczenie pracownika – w przypadku konieczności osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu  zamknięcia żłobka, imienne wezwanie do sądu lub organu administracji państwowej, mówi radca prawny Eliza Krause z Kancelarii EK

Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia, pracodawcę można poinformować osobiście lub przez inną osobę a także za pomocą e-maila lub poczty. Brak takiej informacji może zakończyć się w najgorszym razie rozwiązaniem umowy, dodaje Eliza Krause.

Zimowe obowiązki pracodawcy

Pracownicy, którzy wykonują prace na zewnątrz, w okresie od listopada do końca marca, powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, chroniącą przed niskimi temperaturami – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Aleksandra Zagajewska, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, gdy temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni C.

– Ponadto pracodawca powinien zapewnić im pomieszczenie, w którym będą mogli się ogrzać i przebrać. Temperatura w tym pomieszczeniu nie może być niższa niż 16 stopni. A także powinni otrzymać odpowiednie napoje i posiłki – informuje Aleksandra Zagajewska.

Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Z kolei zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

Pracodawcy powinni również zadbać o odśnieżanie dachów. Jednak do wykonania takiego zadania można skierować wyłącznie pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, które potwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Taki pracownik powinien również przejść odpowiednie przeszkolenie, które musi zostać udokumentowane.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia szelek wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kasku oraz obuwia zabezpieczające przed poślizgnięciem.

Konieczne jest także odpowiednie zabezpieczenie przestrzeni pracy. Zatem przed rozpoczęciem odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, gdzie będzie spadać usuwany śnieg czy lód.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz