Aglomeracja

Porozumienie w sprawie PKS podpisane

Podpisanie porozumienia w sprawie PKS  Foto: materiały prasowe / UMP

Przedstawiciele Poznania, Starostwa Powiatowego, gmin i powiatów z Wielkopolski oraz PKS Poznań podpisali porozumienie w sprawie utrzymania linii autobusowych na terenie metropolii i obszarów przyległych. Od 1 stycznia 2021 zarządzanie transportem autobusowym na tym terenie przejmie stworzony w tym celu związek powiatowo-gminny.

Nowa formuła otwiera szerokie perspektywy. Przechodzimy z monopolu dużej gminy na partycypację kilkudziesięciu podmiotów. Wspólnie będziemy decydować o kształcie transportu publicznego i w sposób bardziej optymalny podejmować decyzje. To powiaty, gminy i ich mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

W marcu tego roku prezydent Poznania poinformował starostów, burmistrzów i wójtów, że lokalny PKS notuje złe wyniki finansowe. Pod uwagę brano nawet jego likwidację tłumacząc, że Miasta nie stać na finansowanie przewozów autobusowych dla okolicznych gmin i powiatów, które w ogóle nie partycypują w kosztach.

Dotychczasowa formuła funkcjonowania PKS, jako spółki Miasta Poznania, nie sprawdziła się. Z roku na rok narastały problemy ekonomiczne i nierentowność jej utrzymywania – mówi Bartosz Guss.

W toku kolejnych spotkań Miasto Poznań, część powiatów i gmin obsługiwanych przez spółkę zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który miał przejąć nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS i tym samym aplikować w przyszłości po środki unijne na odnowę taboru.

Do tego czasu konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego, aby stworzyć sieć linii autobusowych, szczególnie tam gdzie nie dociera Poznańska Kolej Metropolitalna.

W lipcu poznańscy radni podjęli decyzję, że do końca 2020 roku Miasto dofinansuje przewozy autobusowe w ramach PKS Poznań kwotą 1,34 mln zł. Podejmowane, we współpracy z innymi powiatami, działania miały na celu utrzymanie funkcjonowania powiatowej komunikacji autobusowej. Jej istnienie leży w interesie Poznania z uwagi na ograniczenie liczby samochodów osobowych wjeżdżających do miasta oraz ograniczenie wpływu wzmożonego ruchu samochodowego mającego wpływ na jakość powietrza.

Podjęte przez nas działania mają zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. To z kolei pozwoli zapewnić podobny standard funkcjonowania przewozów autobusowych na całym obszarze metropolii Poznań i obszarach przylegających. Dzięki porozumieniu uda się też ograniczyć liczbę miejscowości, które obecnie nie są obsługiwane przez żaden transport zbiorowy – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Niezwykle ważne jest zapewnienie osobom, które nie mają samochodu, dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, a także swobodnego przemieszczania się z powiatów sąsiednich i z Poznania.

1 września poznański PKS przeszedł pod opieką powiatu poznańskiego. Podpisanie porozumienia to pierwszy krok prowadzący do utworzenia związku powiatowo-gminnego, który od stycznia 2021 roku będzie kontrolować przewozy PKS Poznań.

Póki co porozumienie, oprócz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, podpisały powiaty: obornicki, międzychodzki, nowotomyski, kościański, śremski oraz podpoznańskie gminy. Jeszcze w tym roku dołączą także powiaty: grodziski i szamotulski. Do końca 2020 przeznaczono na ten cel ponad 6,5 mln zł. Oprócz 1,34 mln od Miasta Poznań, 1,764 mln przekaże Powiat Poznański, a zainteresowane gminy ponad 3,3 mln zł.

Od 1 stycznia 2021 roku ma zostać utworzony związek powiatowo-gminny i spółka zarządzająca przewozami. Otrzyma ona od Miasta nieodpłatnie akcje PKS Poznań. Związek ten będzie się zajmował transportem publicznym, który nie jest organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Nie jest jeszcze znana siatka połączeń PKS Poznań. Mają zostać utrzymane te obecnie oferowane, pod warunkiem jednak, że przebiegną przez tereny powiatów, które podpiszą porozumienie.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz