POZnań

Ponad 1000 miejsc w żłobkach

mama dziecko  Foto: sxc

mama dziecko Foto: sxcW 2015 roku na terenie Poznania dofinansowywane będą 1173 miejsca w 46 placówkach niepublicznych. 5 lutego prezydent Miasta Poznania ogłosił II edycję otwartego konkursu ofert, który przewidywał wsparcie dodatkowych 555 miejsc.

Od czterech lat notuje się coroczny wzrost ilości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie żłobków niepublicznych. Od 2012 roku liczba dotowanych miejsc w placówkach niepublicznych wzrosła prawie czterokrotnie, z 300 na 1173, czyli o 873 miejsca. Liczba żłobków, które korzystają z dofinansowania zwiększyła się z 12 w roku 2012 do 46 w roku bieżącym. Kwota dofinansowania wynosi 400 zł na dziecko miesięcznie.

Miasto Poznań na dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych w roku 2015 zaplanowało kwotę w wysokości 2 966 400,00 zł. Podmioty niepubliczne w złożonych ofertach wykazały aż 1355 miejsc. Prezydent Miasta wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom mieszkańców wprowadził autopoprawką do budżetu dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł. Co oznacza, że łączna suma dofinansowania w tym roku wynosi 4 964 400,00 złotych.

Na terenie Miasta Poznania funkcjonuje 14 żłobków publicznych zapewniających 1262 miejsca opieki oraz 60 żłobków niepublicznych, które oferują 1710 miejsc dla najmłodszych.

W latach 2011-2012 Miasto zwiększyło liczbę miejsc w żłobkach publicznych o 297 w wyniku pozyskania środków w ramach rządowego programu Maluch.

W kwietniu 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która wprowadziła nowe uregulowania dotyczące opieki nad dziećmi. Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy prezydent miasta może zlecić podmiotom niepublicznym, organizację opieki sprawowanej w formie żłobka. Miasto Poznań w 2012 roku po raz pierwszy ogłosiło otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz