Płyną bejmy do Puszczykowa

MOPS po remoncie  Foto:
MOPS po remoncie

ogromną satysfakcją informujemy, że Miasto Puszczykowo uzyskało dofinansowanie na projekt „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Dofinansowanie wynosi 616 205,48 zł.

Projekt uzyskał 37 punktów, co dało mu wysoką, drugą lokatę spośród 32 wniosków składanych w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach projektu został przeprowadzony kompleksowy remont przyziemia dawnej szkoły przy ulicy Wysokiej 1, którym dziś mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyremontowanych przyziemiach MOPS powstały m.in w pełni wyposażone:

– świetlica socjoterapeutyczna,

– profesjonalny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień,

– pracownia psychologiczno – terapeutyczna,

– pracownia aktywizacji osób bezrobotnych, w tym punkt bezpłatnych porad prawnych,

– punkt realizacji świadczeń rodzinnych

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz