Komorniki Kotowo Luboń

Planowanie okolic autostrady z mieszkańcami

II etap konsultacji społecznych - mpzp dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej  Foto: MPU

II etap konsultacji społecznych - mpzp dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej Foto: MPUMieszkańcy będą mogli uczestniczyć w II etapie konsultacji w związku z tworzonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej w Poznaniu.

Podczas konsultacji omówiona zostanie koncepcja projektu planu, ale też zostaną zebrane opinie mieszkańców. Wszystkie one będą rozpatrywane podczas podejmowania decyzji przy pracach nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 9 w Bibliotece Raczyńskich Filia Nr 15 przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu w czwartek, (25.11) o godzinie 17:00.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz