POZnań

Plac Kolegiacki. Czy Miasto powinno sprzedawać kamienice?

Plac Kolegiacki  Foto: Tomasz Dworek

Zamiana udziału należącego do Miasta Poznania w kamienicy przy rewitalizowanym Placu Kolegiackim na działkę przy ulicy Dmowskiego na Górczynie została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Miasto Poznań coraz częściej zwraca się do Rady Osiedla Stare Miasto z wnioskami dotyczącymi zaopiniowania zbycia komunalnych nieruchomości. Radni na ostatniej sesji negatywne zaopiniowali zbycie udziału w starej kamienicy pomiędzy Placem Kolegiackim a Wodną, wskazując szereg istotnych wątpliwości i brak miastotwórczego charakteru zamierzonej transakcji.

W większości przypadków opinia Rady Osiedla dotycząca zbycie komunalnych nieruchomości jest negatywna, wynikająca z uwarunkowań dotyczących braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także potrzeby zachowania miejskich budynków na funkcje lokalowe i biurowe, a także te związane z potrzebami lokalnych społeczności oraz szeroko rozumianą kulturą.

Podczas ostatniej sesji radni wyrazili negatywną opinię dla zamiaru zbycia połowy udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Wodnej 20 i Plac Kolegiacki 7 w zamian za nieruchomość przy ul. Dmowskiego 122.

Z treści pisma Wydziału Gospodarni Nieruchomościami wynika, że zamianą zainteresowany jest właściciel działki przy ul. Dmowskiego. Jednak analiza księgi wieczystej wskazuje, że nieruchomość ta jest własnością aż 16 różnych osób fizycznych, z których żadna nie posiada pozostałej połowy udziału w nieruchomości na Starym Mieście! Wątpliwe jest zatem, zamiana taka była korzystna dla naszego Miasta.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta remontowany od lat Plac Kolegiacki będzie wizytówką Starego Miasta, przejmie też na kilkanaście miesięcy wiele reprezentacyjnych funkcji odnawianego Starego Rynku. Sprzedaż udziałów kamienicy w tym momencie wydaje się przedwczesna, bo po zakończeniu prac budowlanych spodziewać się można wzrostu wartości handlowej nieruchomości położonej w atrakcyjnej lokalizacji – mówi radny Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący RO Stare Miasto.

W uzasadnieniu zbycia kamienicy przy Wodnej – Placu Kolegiackim Wydział Gospodarki Nieruchomościami wskazuje na zły stan budynku wymagający remontu, a Miasto posiadając jedynie połowę udziałów nie będzie w stanie go wykonać w najbliższym czasie.

Taka forma wzbudza jednak wątpliwości, zwłaszcza, że po zakończeniu prac budowlanych na pl. Kolegiackim, można założyć wzrost wartości lokalu z witryną i własnym wejściem od strony placu. W tym przypadku bardziej uzasadnionym byłaby sprzedaż poszczególnych lokali do remontu w formie przetargów.

Staromiejscy radni od wielu lat ostrożnie traktują każdy zamiar zbycia nieruchomości przez władze Poznania. Zasoby miejskie są coraz mniejsze i zbycie nie powinno być motywowane tylko zwykłą potrzebą pozyskania pieniędzy do budżetu, ale powinien być rozważony szerszy kontekst w perspektywie wieloletniej. Często też władze miasta zamierzają zbywać nieruchomości bez uchwalonych planów miejscowych, co daje mniejszy zysk Miastu, a w przyszłości może powodować problem przy zabudowaniu nieruchomości w trudnym i silnie zurbanizowanym obszarze Starego Miasta. Niestety wiele przypadków z przeszłości potwierdza te obawy mieszkańców serca Poznania – mówi Andrzej Rataj radny miejski i przewodniczący RO Stare Miasto.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek ,

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz