BizNews

Pekabex: kolejne wzrosty przychodów

Pekabex  Foto: Pekabex

Poznańska spółka na koniec września 2020 roku wypracowała 684.700.000 zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, odnotowując 52.400.000 zł zysku operacyjnego oraz 44.000.000 zł wyniku netto.

Spółka posiada też rekordowy portfel zamówień, który na koniec września wyniósł 961.500.000 złotych. Produkcja wyrobów prefabrykowanych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosła 144 077 tys. m³ (wzrost 41,6 proc. r/r), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku wyniosła 101 718 tys. m³.

Obrany model biznesowy oparty o automatyzację i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień przynosi wymierne korzyści, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w skokowym wzroście przychodów, ale i rentowności – podkreśla Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu – marża netto po trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła 6,43% wobec 3,88% odnotowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Są to rekordowe wyniki Grupy, które zostały wypracowane już w okresie pandemii. W ostatnim czasie w spółce Pekabex skonstruowano zautomatyzowaną linię produkcyjną do szycia maseczek. Urządzenie jest w stanie wyprodukować w ciągu dnia ok. 4.000 maseczek.

Użyte w artykule zdjęcia: Pekabex

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz