POZnań

Opieka dla uczniów z klas 1-3

Szkoła w Kobylnicy została rozbudowana  Foto: UMiG Swarzędz

Od poniedziałku, 1 czerwca, poznańskie podstawówki zapewnią opiekę dla dzieci z klas 1-3. Na podstawie ankiet wysłanych wcześniej do rodziców, szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 5 proc. uprawnionych do tego uczniów. Miasto Poznań we współpracy z dyrektorami szkół dokłada wszelkich starań, by powrót dzieci był możliwie jak najbardziej bezpieczny.

W tygodniu poprzedzającym otwarcie szkół podstawowych, dyrektorzy szkół wysłali do rodziców ankiety, które pozwoliły oszacować liczbę zainteresowanych. Wynika z nich, że w najbliższy poniedziałek do szkół może przyjść nieco ponad 5 proc. wszystkich dzieci. 

W trzech szkołach nie zgłoszono żadnego dziecka, 5 szkół ma zgłoszenia powyżej 10 proc., najwięcej dzieci – aż 24 proc. – zgłoszono w Poznańskiej Szkole Chóralnej. 

Zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej to dyrektorzy szkół odpowiadają za organizację pracy i organizację godzin pracy nauczycieli – w tym także za podział miedzy zajęcia opiekuńcze, a pracę zdalną. Z deklaracji dyrektorów szkół wynika, że poznańskie placówki będą działać w godz. 7-16.30 (średnio). Uczniowie będą pozostawać w jednym pomieszczeniu – w świetlicy lub sali dla klas 1-3. W jednej grupie może być maksymalnie 12 dzieci.

Dyrektorzy szkół podejmują działania, by możliwe było zapewnienie wyżywienia dla dzieci, które do tej pory z niego korzystały. W poznańskich podstawówkach nie ma kuchni szkolnych obsługiwanych przez pracowników szkoły – wyżywienie jest zapewniane dzięki umowom z dostawcami zewnętrznymi, na których działalność ma wpływ czas epidemii. Uruchomienie stołówki zależeć będzie od liczby uczniów, którzy wrócą do szkoły oraz od możliwości firm współpracujących z daną placówką w zakresie przygotowywania obiadów. 

Przez cały czas w podstawówkach będą stosowane maksymalne środki ostrożności, zgodne z wytycznymi i opracowaną Procedurą Bezpieczeństwa w szkole. Placówki będą miały wyznaczone strefy poruszania się i oznaczone miejsca dla dzieci, także na boisku szkolnym. 

O bezpieczeństwo dzieci powinni zadbać również rodzice. Ważne, by przekazali dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i nie posyłali ucznia na zajęcia, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Do szkoły należy przyprowadzać tylko zdrowe dzieci – bez objawów chorobowych.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Swarzędz

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz