POZnań

Ruszył nabór projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Poznański Budżet Obywatelski 2021 Foto: materiały prasowe UMP

Od poniedziałku, 1 czerwca można zgłaszać projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do wydania będzie 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na rozwój terenów zielonych. 

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak będzie mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców (konieczność zebrania podpisów wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym). Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Podział środków na projekty rejonowe wyliczany zostaje za pomocą algorytmu bazującego na podzielę procentowym –  opartym w 70 proc. na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30 proc. na powierzchni danego rejonu.

Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować, ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego. 

Aby wziąć udział w PBO nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczne jest potwierdzenie opiekuna.

W PBO21, tak jak w roku ubiegłym, nie będzie można zgłaszać zadań inwestycyjnych, które dotyczą terenów poznańskich fortyfikacji (ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną części gruntów). Wyjątek stanowią zadania realizowane na obiektach zarządzanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, posiadające gotową dokumentację wykonawczą z której jasno wynika, że wnioskowany pomysł jest możliwy do realizacji. 

Nowości PBO 2021

Najważniejszą zmianą, w porównaniu do poprzedniej edycji, jest wprowadzenie Zielonego Budżetu. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych – parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do tej kategorii jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczył zieleni. 

Zielony Budżet został wprowadzony w ramach projektów ogólnomiejskich. Stamtąd też zostaną wydzielone środki na jego realizację, w wysokości 4 mln zł. O tym, czy projekt ma być wliczony do Zielonego Budżetu będzie decydował sam wnioskodawca. Ponieważ można zgłosić także projekt rejonowy poświęcony zieleni, który nie będzie się wliczał do tej puli. 

W związku z wprowadzoną zmianą, zwiększy się liczba głosów, którą będzie mógł oddać każdy mieszkaniec Poznania.  W PBO 21 będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas.  W praktyce oznacza to, że do tej pory można było oddać 2 głosy na projekty rejonowe i jeden na ogólnomiejski. Teraz będzie można oddać 2 głosy na projekty rejonowe i 2 głosy na projekty ogólnomiejskie, z tym że jeden z tych głosów będzie musiał być przekazany na projekt związany z Zielonym Budżetem.

Głosowanie, tak jak dotychczas będzie odbywać się drogą elektroniczną. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Punkty do głosowania tworzyć nadal mogą także rady osiedli.

W 2021 r. do wydania będzie 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł.

Zmiany wprowadzone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 są wynikiem ewaluacji, przeprowadzonej na przełomie roku 2019/2020, w której wzięli udział mieszkańcy miasta.

Projekty można składać za pośrednictwem strony internetowej https://budzet.um.poznan.pl/pbo21/. Tam też znajduje się więcej informacji o PBO 2021.

Harmonogram PBO 2021:

 • 1 czerwca – 30 czerwca – zbieranie wniosków 
 • 1 czerwca – 25 września – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne 
 • 1 czerwca – 17 lipca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • 28 września – 2 października – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta 
 • 5 października – 23 października – opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października) 
 • 28 września – 9 października – składanie odwołań 
 • 28 września – 16 października – spotkania odwoławcze 
 • 19 października – 21 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów 
 • 22 października – losowanie numerów na liście do głosowania 
 • 23 października – 20 listopada (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów 
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników
Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz