Aglomeracja

Nowy sprzęt dla ochotników

135-lat Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Dzień Strażaka  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dziś w ręce przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski trafi 21 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, 32 zestawy ratownictwa technicznego oraz 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1.

To efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i  MSW. Po raz drugi zakup jest realizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Sejmik „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”.

Zakupiony sprzęt będzie ograniczał skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałał i usuwał skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dzięki takim przedsięwzięciom warunki sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają stałej poprawie przez co wzrasta bezpieczeństwo Wielkopolan.

W sumie w latach 1999-2013 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 433 samochodów pożarniczych (212 lekkich, 199 średnich oraz 22 ciężkich).
135-lat Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Dzień Strażaka Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz