Aglomeracja

Nowy regulamin ZTM: przewóz rowerów, jazda bez biletu i podejrzany pakunek

Tramwaj na Fredry  Foto: TD

Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Poznania podpisał zarządzenie wprowadzające nowy Regulamin Przewozów w komunikacji miejskiej. Zmiany wchodzą w życie od dziś z dniem 1 października, a dotyczą m.in. przewozu rowerów, podróży bez biletów czy zaobserwowania podejrzanych pakunków.

Tramwaj nr 8 / bimba

Zmiany w Regulaminie mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie obecnych zapisów. Wynikają m.in. z bieżących obserwacji oczekiwań i zachowań osób podróżujących, a dotyczą m.in. przewozu rowerów tramwajami czy kontroli biletowej – informuje Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM.

Istotną zmianą wprowadzaną od października, a związaną z kontrolą biletów, jest zapis, który mówi, że pobranie właściwej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej (albo wystawienie wezwania do zapłaty) stanowi dokument przewozu i uprawnia do kontynuowania przejazdu tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kursu.

Do tej pory pasażer, który został przyłapany na „jeździe na gapę”, musiał wysiąść z pojazdu na najbliższym przystanku albo kupić bilet na dalszą podróż.

Przewóz rowerów

Zabrane ze sobą rzeczy (w tym rower i wózki dziecięce) należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

Doprecyzowane zostały również zapisy dotyczące przewozu rowerów. Ich przewóz nadal możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych, piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w miejscu oznakowanym i wyposażonym w zabezpieczenie do przewozu roweru. Pasażer ma obowiązek zabezpieczyć rower.

Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem, ze względu na brak możliwości jego zabezpieczenia w wymagany sposób. Nieopuszczenie pojazdu w opisanej sytuacji będzie traktowane jak nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania pojazdu, za co przewidziana jest opłata dodatkowa.

Przystanek „na żądanie”

Do tej pory pasażer, który oczekiwał na pojazd na przystanku „na żądanie”, musiał stanąć na przystanku w widocznym dla prowadzącego pojazd miejscu i zasygnalizować ręką intencję wejścia do pojazdu. Od 1 października ten zapis zostaje zmieniony.

Od października na przystanku „na żądanie” wystarczy stanąć w widocznym dla prowadzącego autobus miejscu.

Uszczegółowiony został zapis dotyczący osób jadących już autobusem i chcących wysiąść na przystanku „na żądanie” – w takiej sytuacji pasażer jest zobowiązany nacisnąć w pojeździe (odpowiednio wcześniej) przycisk sygnalizujący zamiar wyjścia z pojazdu tak, aby prowadzący mógł zatrzymać autobus w strefie przystanku.

Pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc

Nowe zapisy wskazują jasno, kto ma pierwszeństwo w oznakowanych miejscach. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych zobowiązany jest do jego zwolnienia w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone.

Podejrzany pakunek

W Regulaminie Przewozów pojawił się nowy zapis, zgodnie z którym w przypadku podejrzenia, że pozostawiony w pojeździe przedmiot może stanowić potencjalne zagrożenie, należy nie dotykać tego przedmiotu i niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie prowadzącego pojazd, który może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażerów i powiadomi stosowne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Nowe tablice informacyjne w autobusach ZTM

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM, © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga, TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz