K U L T U R A

Nowy konkurs na dyrektora teatru Muzycznego

Chociaż komisja rekomendowała swojego kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego, wszystko wskazuje na to, że konkurs zostanie powtórzony. Wśród wskazanych kandydatów nie znalazł się obecny wieloletni szef poznańskiej Operetki Daniel Kustosik.

W drugim etapie oceniono koncepcje programowo-organizacyjnych i wysłuchano wystąpień czterech kandydatów: Adama Banaszaka, Daniela Kustosika, Dariusza Taraszkiewicza i Tadeusza Żmijewskiego.

Najwięcej, bo 5 głosów, otrzymał Dariusz Taraszkiewicz. Tylko 1 głos uzyskał Adam Banaszak, a dwóch członków komisji wstrzymało się od głosu.

Komisja postanowiła rekomendować Dariusza Taraszkiewicza na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego, jednak przewodniczący wiceprezydent Dariusz Jaworski, uznając że żaden z kandydatów nie spełniał wystarczających kryteriów, postanowił w odrębnym wniosku wystąpić do prezydenta Grobelnego o powtórzenie konkursu.

Tuż po godzinie 18:00 dział prasowy Urzędu Miasta przekazał komunikat. “Prezydent Ryszard Grobelny podjął dzisiaj decyzję w sprawie wyboru dyrektora Teatru Muzycznego. Przychylił się do rekomendacji swojego zastępcy, Dariusza Jaworskiego i zadecydował o ponownym ogłoszenie konkursu.” Zdaniem prezydenta Jaworskiego żaden z kandydatów nie spełniał w stopniu najwyższym określonych przez Komisję kryteriów przydatności na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Dom Żołnierza dawniej i dziś Foto: Michał Fechner, fotoportal.poznan.pl

Siedziba poznańskiego Teatru Muzycznego – Dom Żołnierza dawniej i dziś, foto: Michał Fechner, fotoportal.poznan.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz