POZnań

Nowy dyrektor Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe  Foto: Radomiltalk / wikipedia CC

Jak informuje Ministerstwo Kultury Dr Adam Soćko od 1 grudnia pełni obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dotychczas zajmował on stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych. 30 listopada, w związku z decyzją o przejściu na emeryturę, Minister odwołał ze stanowiska dyrektora Muzeum Wojciecha Suchockiego.

Profesor Wojciech Suchocki prowadząc przez lata dziewięciooddziałowe Muzeum Narodowe w Poznaniu doprowadził między innymi do gruntownego remontu sal ekspozycyjnych starego gmachu oraz podjął tak wielkie inwestycje jak dwuetapową rewitalizację zespołu pałacowego w Rogalinie oraz rozbudowę, remont i stworzenie nowej ekspozycji w Muzeum Sztuk Użytkowych na Wzgórzu Przemysła.

Pod dyrekcją Wojciecha Suchockiego Muzeum zorganizowało ponad 280 wystaw, wiele z nich zostało nagrodzonych w dorocznych konkursach „Sybilli”, w tym Grand Prix w konkursie „Sybilli” 2005 za katalog zbiorów Galeria Atanazego Raczyńskiego.

Profesor Wojciech Suchocki pełnił liczne funkcje w środowisku muzealniczym; był m.in. członkiem Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poznańskie muzeum jest jednak mocno krytykowane przez miejskich aktywistów, społeczników i przewodników. Legendą jest już brak płatności kartą w placówkach zarządzanych przez dyrektora Suchockiego oraz konserwatywne podejście do prezentacji zbiorów. Radni ze Starego Miasta zwracali także uwagę na zaniedbane budynki i otoczenie gmachu muzeum.

Przejmujący obowiązki dyrektora dr Adam Soćko jest historykiem sztuki – absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Muzeum Narodowym w Poznaniu pracuje od 2004 r., a od 2006 r. jest w nim zastępcą dyrektora ds. naukowych. Specjalizuje się w historii sztuki średniowiecznej. Pracując w Muzeum łączył obowiązki zastępcy dyrektora z pracą kuratora galerii średniowiecznej oraz nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny historii sztuki i muzealnictwa. Jego doświadczenie i dotychczasowy dorobek zawodowy umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Użyte w artykule zdjęcia: Danuta Matloch / MKiDN, Radomiltalk / wikipedia CC

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz