POZnań

Nowe promocje na bilety w Poznaniu

Czytnik PEKA  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter
czytnik PEKA

Rada Miasta uchwaliła wprowadzenie specjalnych biletów okresowych 30+3 i 90+9, których termin ważności będzie wydłużony odpowiednio o 3 lub 9 dni. W taryfie pojawią się także nowe promocje i ulgi biletowe. 

Pandemia Covid-19 bardzo mocno uderzyła w transport lokalny. Pomimo tego, że kolejne badania naukowe jednoznacznie wskazywały, że przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk) korzystanie z publicznego transportu zbiorowego jest bezpieczne, liczne ograniczenia, wprowadzane od marca minionego roku, poważnie przyczyniły się do zmniejszenia poziomu mobilności mieszkańców aglomeracji, a poprzez to do znacznego spadku rosnącej przed pandemią popularności transportu zbiorowego. Należy mieć nadzieję, że jesienią nie pojawią się kolejne restrykcje, dzięki czemu zainteresowanie komunikacją miejską szybko wróci do normalności.

Chcemy zachęcić pasażerów do powrotu do komunikacji miejskiej poprzez zaoferowanie konkretnej oferty promocyjnej. Mamy nadzieję, że propozycja spowoduje, że wielu stałych klientów transportu publicznego powróci do codziennego podróżowania tramwajami i autobusami oraz przekona wiele osób dotychczas z komunikacji niekorzystających, że jest to dobry sposób na przemieszczanie się po aglomeracji poznańskiej – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Bilety okresowe z bonusem w postaci dodatkowych bezpłatnych dni

Pierwotny projekt zakładał wprowadzenie jednorazowej promocji dla osób rozliczających podatki w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi, pozwalającej na zakup w październiku 2021 roku specjalnych biletów na sieć 30+3 lub 90+9. Na skutek dyskusji z Radnymi Miasta Poznania, postanowiono jednak wydłużyć ten okres do trzech miesięcy i bilety w promocyjnej ofercie będzie można kupować do końca 2021 roku. W ramach oferty za równowartość cen biletów długookresowych metropolitalnych na 30 dni (np. na strefę A – 119 zł) i 90 dni (np. na strefę A – 323 zł), pasażer zyska 10-proc. bonus, dzięki któremu będą one ważne odpowiednio przez 33 i 99 dni. Data ważności biletu musi rozpocząć się w okresie pomiędzy 1 października, a 31 grudnia 2021 roku. Oferta dotyczyć będzie wszystkich wariantów stref taryfowych.

Dzięki ofercie promocyjnej, stali klienci, którzy podczas pandemii zrezygnowali z kupowania biletów okresowych na rzecz biletów jednorazowych, czy tPortmonetki będą mogli skorzystać z dodatkowego bonusu. Propozycja dostępna będzie także dla osób, które dotychczas nie korzystały z Biletów Metropolitalnych: warunkiem jest wyrobienie karty PEKA oraz złożenie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

Zwiększenie zakresu promocji biletowych

Chcemy, aby dużo większe grono osób niż obecnie mogło skorzystać z atrakcyjnych promocji biletowych ZTM. Wprowadzone zmiany ułatwią nam promowanie m. in. rodzinnego korzystania z transportu zbiorowego w weekendy – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Obecnie w soboty, niedziele i święta z posiadaczem normalnego długookresowego biletu sieciowego może podróżować (bez dodatkowych opłat), do 3 dzieci w wieku do lat 15. Od 1 października posiadacz takiego biletu będzie mógł podróżować na jego podstawie wspólnie z osobą towarzysząca bez limitu wieku. Promocja będzie obowiązywała już od piątku, od godz. 20:00 do północy w niedzielę. Dotychczasowa zasada, w związku z funkcjonowaniem w taryfie ZTM specjalnego biletu dla dzieci ze szkół podstawowych (w cenie 60 zł na cały rok), skierowana jest do stosunkowo niewielkiego kręgu zainteresowanych. Nowa zasada ułatwi korzystanie z transportu zbiorowego całym rodzinom w weekendy w sytuacji, gdy dzieci mają swoje bilety dla uczniów szkół podstawowych lub semestralne, a tylko jedno z rodziców regularnie podróżuje w dni robocze i posiada tzw. sieciówkę.

Druga zmiana dotyczy łączenia biletów dobowych 24h. Obecnie jednoczesne skasowanie dwóch takich biletów normalnych pozwala na przejazdy 2 osób dorosłych i do 3 dzieci w wieku do lat 15. Od 1 października granica wieku dzieci podniesiona zostanie do lat 18 oraz dodatkowo wprowadzone będzie rozszerzenie dla Rodzin Dużych. Dzięki temu oprócz dwóch rodziców, w ramach tej promocji podróżować będzie mogła dowolna liczba dzieci (pod warunkiem okazania w trakcie kontroli Karty Rodziny Dużej wszystkich osób korzystających z oferty). Należy podkreślić, że tę promocję można łączyć z inną, dotyczącą zmiany biletu dobowego w bilet weekendowy w przypadku skasowania go w piątek po godz. 20:00. Oznacza to, że rodziny z trójką dzieci do 18 roku życia lub Rodziny Duże mogą dzięki skasowaniu dwóch normalnych biletów 24h podróżować komunikacją miejską do godz. 24:00 w niedzielę.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz