Aglomeracja Czerwonak

Nowe linie autobusowe

Autobus Transkom - Czerwonak  Foto: ZTM

Zgodnie z uzgodnieniami z Urzędem Gminy w Czerwonaku, ZTM od poniedziałku, 21 października uruchomi nowe linie autobusowe, utworzone z myślą o dowożeniu pasażerów do stacji kolejowych – w Owińskach i Czerwonaku. Tego dnia zlikwidowana zostanie linia nr 398, a w jej miejsce zostanie uruchomiona linia 388 (stanowiąca nieco zmodyfikowaną, wydłużoną wersję obecnej linii nr 398).

Co istotne, w związku z nową organizacją połączeń obsługę komunikacyjną zyskają obszary, przez które obecnie nie przebiegają żadne linie autobusowe, jak ul. Dębowa w Dębogorze, Mielno, Miękowo, czy rejon ul. Polnej w Czerwonaku.

Linia nr 388 – kursy realizowane będą na trasie Dębogóra – Kicin – Czerwonak/Stacja, w zależności od wariantu przez Zdroje lub Koziegłowy lub tylko do Koziegłów (nowa linia powstała ze zmiany linii nr 398);

Linia nr 392 – kursy realizowane będą na trasie Potasze – Owińska/Pałac – Owińska/Stacja (nowa linia powstała z wydzielenia z

linii nr 396, z korektą przejazdu w Owińskach);

Linia nr 394 – kursy realizowane będą na trasie Miękowo – Czerwonak/Stacja – Koziegłowy/Piaskowa Szkoła, przez ulicę Polną oraz Św. Wojciecha i jednym wariantem przez Zdroje (nowa linia);

Linia nr 396 – kursy realizowane będą na trasie Potasze – Owińska/Stacja – Czerwonak/Stacja – Czerwonak/Zdroje – Kicin – Koziegłowy/Piaskowa Szkoła, z jednym wariantowym kursem przez ulicę Gdyńską oraz z dwoma wariantowymi kursami przez Miękowo (korekta trasy –uruchomienie wariantowych wjazdów do Miękowa);

Linia nr 397 – nastąpi korekta godzin odjazdów, kursy realizowane będą po dotychczas obowiązującej trasie.

Linia nr 398 – kursy włączone zostaną w linię nr 388. Linia zostanie zlikwidowana.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje także, że w związku z zakończeniem przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku, od 21 października br. autobusy linii nr 392 oraz 396 będą kursować ulicą Lipową. Do swojej stałej lokalizacji powrócą przystanki: Potasze/Klub Kogucik, Potasze/Cedrowa oraz Potasze/Wierzbowa.

Użyte w artykule zdjęcia: UG Czerwonak, ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz