Stare Miasto

Nielegalny Skwer Kaczyńskich?

Skwer Kaczynskich  Foto: ROSM

Staromiejscy radni złożyli właśnie w sądzie wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Poznania, na podstawie której powstał skwer został nazwany imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich.

Wcześniej jeszcze Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła uchwałę w sprawie pominięcia opinii Rady przy procedurze nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich.

Skwer znajduje się na Wzgórzu Świętego Wojciecha, tuż przy pomniku bohaterskiej Armii Poznań. To miejsce wyjątkowe dla naszego miasta.

Staromiejscy Radni podkreślają, że podjęte działania nie są podyktowane względami politycznymi, a wątpliwościami formalnymi i proceduralnymi, co do przestrzegania przepisów prawa przez Radę Miasta Poznania. Zdaniem autorów wniosku działała ona w niespotykanie szybkim tempie i z pominięciem zwyczajowych zasad procedowania.

Zarząd Osiedla wystosował pismo do prezydenta Jaśkowiaka zadając kilka istotnych pytań dotyczących spójności nazewnictwa, ekspresowej procedury poza dotychczasową praktyką czy terminów odpowiedzi na pisma. Na wątpliwości staromiejskich radnych prezydent Jaśkowiak nie odpowiedział, przesłał za to pismo z Geopozu, z którego wynika, że dla prawidłowego procesu legislacji nazewnictwa przed głosowaniem w Radzie Miasta konieczne było pozyskanie opinii – uchwały Rady Osiedla Stare Miasto. Tego istotnego elementu zabrakło.

W przypadku skweru Kaczyńskich urzędnicy prezydenta Jaśkowiaka wymagali od radnych podjęcia uchwały w terminie 14 dni, tymczasem w odpowiedzi na pismo zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss napisał: Uwzględniając fakt, że osiedla są organami kolegialnymi, co wiąże się z koniecznością zorganizowania spotkania grupy osób, aby wspólnie podjęły decyzję, w przygotowywanych przez Geopoz, pismach wyznaczany jest termin 30 dni na zaopiniowanie projektu.

Co szczególnie trudne do zrozumienia, przy ostatniej wersji projektu uchwały Rady Miasta Poznania (wniosek o nadanie skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich) Rada Osiedla Stare Miasto została całkowicie zlekceważona, gdyż ostateczna wersja projektu uchwały Rady Miasta Poznania, z prośbą o opinię Rady Osiedla, została doręczona dopiero 8 czerwca 2021 roku, to jest 7 dni po sesji Rady Miasta Poznania, podczas której podjęto uchwałę i zdecydowano o nazwie skweru!

Głos lokalnej społeczności został zatem pominięty, a tym samym wniosek o nadanie nazwy nie spełniał statutowych warunków formalnych. Szanując władze Miasta Poznania, mieszkańcy również oczekują od władz szacunku wobec mieszkańców i lokalnych społeczności – wyjaśnia Tomasz Dworek z Rady Osiedla Stare Miasto – liczymy na refleksję Rady Miasta Poznania, a przede wszystkim tych radnych, którzy popierali procedurę naruszającą demokratyczne zasady i szacunek wobec mieszkańców.

Społeczność staromiejska Poznania, reprezentowana przez radnych Osiedla Stare Miasto, liczy zatem na stwierdzenie przez Sąd nieważności uchwały Rady Miasta Poznania, podjętej z naruszeniem zasad obowiązujących i stosowanych w Mieście Poznaniu.

Użyte w artykule zdjęcia: ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz