K U L T U R A

Na Wzgórze Przemysła malowniczymi schodami?

Wzgórze Przemysła od strony Placu Wielkopolskiego  Foto: Tomasz Dworek

Wzgórze Przemysła jest jednym z najbardziej urokliwych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Poznaniu. Znajdujące się tu Muzeum Sztuk Użytkowych przyciąga najwięcej zwiedzających, a to za sprawą m.in. wieży widokowej w replice Zamku Króla Przemysła. Rada Osiedla Stare Miasto zwróciła się w uchwale do Prezydenta Miasta Poznania o umożliwienie wejście na Wzgórze także od strony północy i uporządkowania zaniedbanych działek przy ulicy 23 Lutego.

Dziś od strony Placu Wielkopolskiego na Wzgórze Przemysła można wejść malowniczymi schodami, ale tylko teoretycznie, bo przejście zagrodzone jest płotem i znajduje się na prywatnej działce.

Jest na to szansa, bo Miejska Pracownia Urbanistyczna kończy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, a Miejska Konserwator Zabytków zakłada tu pozostawienie publicznej zieleni, dla zachowania otwarcia widokowego oraz zagwarantowania możliwości przejścia.

Wzgórze Przemysła od strony Placu Wielkopolskiego Foto: Tomasz Dworek

Udostępnienie kolejnego wejścia na Wzgórze Przemysława byłoby dobrym rozwiązaniem zwiększającym atrakcyjność tego historycznego wzniesienia. Byłoby to również przydatne dla zwiększenia funkcjonalności tras zwiedzania. Dodatkowo atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby utworzenie punktu gastronomicznego (na przykład kawiarni) na kolejnych tarasach stoku – mówi Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Radni w uchwale zwrócili uwagę także na potrzebę całościowego uporządkowanie Wzgórza. Wzdłuż ulicy Zamkowej znajduje się będący w złym stanie mur oporowy, zaniedbane są fragmenty zieleni przy murach miejskich, a przy Ludgardy połamany płot Muzeum Narodowego.

Warto wspólnie z instytucjami działającymi w tym fyrtlu zastanowić się nad mądrą koncepcją zagospodarowania, tak by poznaniacy mieli atrakcyjne miejsce wypoczynku, a turyści zyskali nową trasę zwiedzania – podkreśla Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący RO Stare Miasto i dodaje, że największym problemem mogą być sprawy własnościowe, więc konieczne będzie współdziałanie i dobra wola m.in. Muzeum Narodowego.

W odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta Miasta Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że schody i umocnienia kamienne przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, od strony ul. 23 Lutego i pl. Wielkopolskiego przypuszczalnie powstały w połowie lat 60., przy okazji odbudowy tak zwanego skrzydła Raczyńskiego (schody istniały w tym miejscu również wcześniej). W tym czasie planowano odsłonięcie widoku na wzgórze od strony północnej, jednak własność prywatna kamienic uniemożliwiła realizację tego zamierzenia. Od momentu budowy schody nigdy nie były użytkowane publicznie, ponieważ od drogi oddzielone są działkami prywatnymi.

Same schody znajdują się na działce należącej do Skarbu Państwa, użytkowanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, a więc znajduje się poza zasobem zarządzanym przez Prezydenta. Działki znajdujące się poniżej schodów, to działki prywatne.

Użyte w artykule zdjęcia: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz