Aglomeracja

Można składać wnioski o dodatek osłonowy

ogień gaz  Foto: sxc / GUILLERMO FOCANTI

Od 4 stycznia można ubiegać się o dodatek osłonowy, który ma być finansowym wsparciem dla obywateli borykających się ze stale rosnącymi cenami gazu czy prądu. W stolicy Wielkopolski przyjęciem i rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.

Komu przysługuje i ile wyniesie pomoc?

Dodatek osłonowy to elementy rządowej tarczy inflacyjnej. Ma na celu wsparcie osób o niskich dochodach i walkę z ubóstwem energetycznym. Nowe świadczenie przysługuje:

  • gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2100 zł netto miesięcznie 
  • gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie na osobę

Dodatek przysługuje również w przypadku przekroczenia powyższych progów. W takiej sytuacji świadczenie będzie umniejszone o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy jednak, jeżeli jego wysokość – po zastosowaniu powyższej zasady – byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 roku jest obliczany za rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 roku za rok 2021. 

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i wykorzystywanego źródła ogrzewania. Rocznie wyniesie ona:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 osobowe i więcej – 1150/1437,50 zł*

*Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i w jakim terminie składać wnioski? 

Wnioski można składać od 4 stycznia do 31 października 2022 r. Można to zrobić osobiście (w stolicy Wielkopolski wnioski przyjmuje i rozpatruje Poznańskie Centrum Świadczeń), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, a także elektronicznie za pomocą profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza). 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu. 

Aby złożyć wniosek osobiście w PCŚ, należy najpierw umówić się na wizytę. Można to zrobić poprzez internetowy system rezerwacji lub telefonicznie: 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt). 

Nowe świadczenie zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc / GUILLERMO FOCANTI

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz