Aglomeracja

Można kupić mieszkania w TBS (ale kogo na to stać!)

Osiedle TBS przy ulicy Piaskowej/Szyperskiej  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Najemcy mieszkań towarzystw budownictwa społecznego tzw. TBS-ów, mogą już nabywać mieszkania, które wybudowane zostały za preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkanie teoretycznie wykupić mogą jedynie osoby, które partycypowały w kosztach budowy takich lokali, po cenie nie niższej od jego wartości rynkowej. Rozwiązanie jest więc kolejnym oderwanym od realiów bublem. Na wykup mieszkań po cenie dewloperskiej nie będzie stać większości obecnych najemców.

Podstawę prawną – do wprowadzenia zmian w tym zakresie – stanowi ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powodem wprowadzenia zmian było zniesienie istniejącego zakazu wyodrębniania mieszkań na własność w zasobach TBS-ów lub ustanawiania spółdzielczego. własnościowego prawa do lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

Należy jednak pamiętać –mówi radca prawny Eliza Krause prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu – iż wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych, znajdujących się z zasobach TBS-ów, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zaznaczam też, że o wykupie decyduje prawny właściciel zasobu, a najemcy nie przysługują roszczenia o wykup lokali. Najemcy mogą jedynie skorzystać z opisywanych uprawnień, gdy zostanie podjęta decyzja w sprawie wyodrębnienia na własność lokali.

Decyzja o wyodrębnieniu lokali (ustanowieniu odrębnej własności lokalu) należy do kompetencji zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia. Oznacza to, Uwaga! To, że TBS może, ale nie musi zgodzić się na zbycie mieszkań. Wiele wskazuje na to, że sprzedaży nie będą blokowały TBS-y, których właścicielami są osoby prywatne bądź firmy.

W przypadku poznańskich TBS-ów, których udziałowcem jest miasto sytuacja może być bardziej skomplikowana. Miasto próbuje niestety nieskutecznie zarządzać zasobami, łącząc poszczególne miejskie Towarzystwa. Nie wiadomo też, czyt znajdą się chętni na zakup mieszkań przygotowanych pod wynajem w cenach lokali oferowanych przez poznańskich deweloperów.

Osiedle TBS przy ulicy Piaskowej/Szyperskiej Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

2 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

  • dlaczego politycy dają spółdzielcom mieszkania za złotówkę a w tbs za ciężkie pieniądze .To granda i nierówność wobec prawa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Żadne mieszkania nie powinny być sprzedawane taniej niż po cenie rynkowej! Takie rozdawnictwo to rażąca niegospodarność i urzędnicy powinni odpowiadać za coś takiego!