POZnań

Młodzieżowe konsultacje

Tramwaj wody Warta  Foto: TD

Prezydent Jacek Jaśkowiak konsultował swoje pomysły na Poznań ze studentami. Tematem spotkania z Młodzieżową Radą Konsultacyjną była rewitalizacja terenów nadwarciańskich oraz dostępność oferty kulturalnej dla młodych ludzi.

Dokonujemy właśnie korekty Strategii Miasta Poznania. Stwierdziliśmy, że jest to konieczne, bo zmieniła się mocno rzeczywistość, władze, spojrzenie na miasto – mówił do członków MRK prezydent Jacek Jaśkowiak. – Do pracy nad nową strategią chcemy włączyć jak najszersze grono poznaniaków. Zmiany wdrażamy przede wszystkim z myślą o młodych ludziach, bo efekty tych działań będą widoczne i odczuwalne dopiero za parę lat. Dlatego wasz głos jest dla mnie szczególnie ważny, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania długoterminowe, jak i te na teraz, które mogłyby sprawić, że żyłoby się wam w Poznaniu lepiej.

Konsultacje z młodzieżową radą to jedno z działań, które wpisują się w realizowany przez prezydenta Jaśkowiaka model współzarządzania miastem. Chodzi tu nie tyle o podejmowanie konkretnych uchwał, co o rozmowę i wymianę opinii w tematach ważnych i aktualnych.

Młodzież jest bardzo ważną grupą mieszkańców, która wpływa na atrakcyjność i koloryt miasta. Organizacje studenckie są często inicjatorami wielu przedsięwzięć, czy akcji. Jako miasto, chcemy ich w tym wspierać – mówi Anna Aleksandrzak z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania – Studenci to przede wszystkim osoby młode, ambitne, przedsiębiorcze, których umiejętności są nieocenionym kapitałem. Młodzież jest też najbardziej mobilną grupą, dlatego bardzo szybko dostrzega to, co w mieście się zmienia – to ważne, by tworząc ofertę np. spędzania czasu wolnego, uwzględniać różne grupy społeczne. Dlatego dziś rozmawiać będziemy o kulturze i powrocie miasta nad Wartę.

W ramach rozmowy o kulturze uczestnicy dyskutowali o tym, jakich wydarzeń oczekują studenci. Czy ma to być kultura masowa, czy elitarna i co zrobić, by była ona bardziej dostępna dla młodych ludzi.

Kulturę elitarną próbujemy żenić z masowością. Te dwa pojęcia wcale nie muszą się wykluczać – mówił we wprowadzeniu do tego wątku Marcin Kostaszuk, z-ca dyr. Wydziału Kultury UMP. – Ostatnio odbył się nad Wartą koncert operowy. I to jest jeden z przykładów godzenia kultury elitarnej z masową. Wychodząc na ulicę, w przestrzeń miasta, kultura elitarna staje się bardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Jak okazało się w toku dyskusji, w Poznaniu nie brakuje ciekawych, dostępnych cenowo przedsięwzięć kulturalnych. Problemem jest bardziej dotarcie z informacją o tej ofercie do studentów. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest skorzystanie z ich kanałów społecznościowych oraz kolportowanie ulotek z ofertą kulturalną miasta na uczelniach. W planach jest też uruchomienie aplikacji mobilnej z informacją o nadchodzących wydarzeniach.

Drugim tematem poruszonym podczas spotkania był powrót miasta nad rzekę. Tutaj dyskusję zdominował problem utrzymania czystości.

Sprzątamy dolną terasę Warty dwa razy dziennie. Z naszych obserwacji wynika, że niestety, śmiecą przede wszystkim młodzi ludzie. Przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku akcje edukacyjne i one trochę pomogły. Mimo to z wrzuceniem śmieci do kontenera, pomimo że jest ich dużo na nabrzeżu, nadal jest często problem – mówił Szymon Błażek z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Z jednej strony chcemy, żeby Warta żyła, z drugiej zdajemy sobie sprawę, że rodzi to określone problemy. O porządek musimy dbać wszyscy, jeśli chcemy wypoczywać nad rzeką w komfortowych warunkach – podsumował prezydent Jaśkowiak.

Młodzieżową Radę Konsultacyjną tworzą przedstawiciele organizacji studenckich i młodzieżówek politycznych, m.in. ELSA, Studenckiego Forum BCC, AEGEE, AIESEC, Młodych Demokratów, Forum Młodych PiS, Nowoczesnej. Celem jej powołania jest włącznie młodzieży we współzarządzenie, ale także współodpowiedzialność za Poznań.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz