POZnań

Miasto wspiera prywatne i kościelne remonty

Stary Rynek  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Rada Miasta rozdysponowała tegoroczną dotację w wysokości 500 tys. zł. na prace konserwatorskie przy zabytkach które nie są własnością miasta. Większość z przydzielonej puli otrzymają instytucje kościelne.

Podczas prac nad budżetem miasta na rok 2014, Rada Osiedla Stare Miasto apelowała do władz miasta o zwiększenia kwot na dotacje na prace konserwatorskie. Według radnych osiedlowych sprawa jest ważna przede wszystkim na obecny stan zabytków. Jak wskazują dane statyczne, Poznań znajduje się na samym końcu w klasyfikacji wydatków na prace konserwatorskie. Miasto w ostatnich trzech latach przeznaczyło na ten cel średnio 333 tys. zł. rocznie. Daleko nam do Wrocławia (12 mln zł), Warszawy (7 mln zł.), Łodzi (3 mln zł) czy nawet Białegostoku, Płocka i Chorzowa (po 800-700 tys. zł).

W tym roku złożono wnioski o dotację sięgające w sumie 2 mln zł. Nawet przy kwocie 1 mln zł można byłoby co najmniej zrealizować połowę w tych wniosków albo przynajmniej częściowi współfinansować większość. Bez wątpienia istnieje potrzeba zwiększania kwot, choćby systematycznie, na prace konserwatorskie – apeluje Paweł Sztando z Rady Osiedla Stare Miasto.

Stary Rynek Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Komentarz

Najwięcej środków miasto przeznaczyło na dofinansowanie obiektów kościoła katolickiego. Największą dotację 103 tys. złotych otrzymał zakon Jezuitów na dofinansowanie konserwacji elewacji krużganków klasztoru podominikańskiego. Dobrze, jeżeli miasto wspiera wszystkie zabytki, biorąc jednak pod uwagę problemy związane z przejęciem przez Kurię Szkoły Baletowej i ogromnego odszkodowania, dyskusyjna wydaje się dotacja w wysokości 40 tys. zł na dofinansowanie remontu dachu probostwa przy ulicy Klasztornej.

Lista dotacji:

1. Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 103 tys. zł – na dofinansowanie konserwacji elewacji krużganków klasztoru podominikańskiego przy ul. Szewskiej 18
2. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (15 tys.) – na dofinansowanie konserwacji drewnianej płaskorzeźby “Uzdrowienie z Kafarnaum” z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej.
3.. Archidiecezja Poznańska (14 tys.)- na dofinansowanie konserwacji polichromii w kaplicy Świętej Barbary w kościele pw. Świętej Małgorzaty przy Rynku Śródeckim.
4. Kościół Prawosławny (10 tys.) – na dofinansowanie konserwacji ikonostasu z 7 ikonami w cerkwi przy ul. Marcelińskiej.
5. Parafiia Wszystkich Świętych (40 tys.)- na kontynuacja prac przy konserwacji organów w kościele na Grobli.
6. Związek Gmin Żydowskich – (45 tys.) – remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Stawnej.
7. Teresa Rybakowska 65 tys.) – na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Limanowskiego 15a.
8. Mariusz Robaszkiewicz (41 tys.) – dofinansowanie konserwacji elewacji kamienicy przy Starym Rynku 41.
9. Parafia Farna (40 tys.) – na dofinansowanie remontu części dachu probostwa przy ul. Klasztornej.
10. Krzysztof Głogowski(40 tys.) remont konserwatorski dachu kamienicy przy ul. Świętosławskiej 9.
11. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (24 tys.)- remont części dachu zabytkowego budynku przy ul. Mielżyńskiego 27/29.
12. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety (20 tys.)- dofinansowanie prac konserwatorskich sygnaturki na dachu budynku poszpitalnego przy ul. Łąkowej ½.
13. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jeżyce” (43 tys.) – konserwacja witraży na klatkach schodowych w kamienicy przy ul. Krasińskiego 1 i 3a.

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz