POZnań

Łejery się budują, Łejery wyjaśniają

Łejery  Foto: Łejery

Łejery Foto: ŁejeryŁejerów przedstawiać nie trzeba, bo chyba każdy mieszkaniec Poznania przynajmniej o nich słyszał. Nie wszyscy natomiast słyszeli o budowanym na Cytadeli Ośrodku Edukacji Teatralnej. Ponieważ zdaniem osób związanych z Łejerami pojawiło się liczne nieprecyzyjne informacje postanowili oni  przekazać mieszkańcom Poznania kilka istotnych informacji dotyczących naszej działalności i planów związanych z tą inicjatywą.

Oto list otwarty w tej właśnie sprawie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim poznańskim radnym, za ich zdecydowaną wolę doprowadzenia do realizacji projektu budowy placówki edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży przy szkole Łejery. Jak to trafnie powiedział wybitny twórca filmów dla dzieci i wieloletni przyjaciel Łejerów, Andrzej Maleszka: „ Dziecko jako odbiorca kultury jest lekceważone. A nasz świat będzie taki jak nasze dzieci. Są skarbem większym niż gaz łupkowy. To one będą musiały naprawić bałagan, którego my narobimy…” (Gazeta Wyborcza, 09.12.2011r.)

W związku z licznymi nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w kontekście planowanej budowy Ośrodka Edukacji Teatralnej na Cytadeli chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Poznania kilka istotnych informacji dotyczących tego projektu.

Funkcjonujące obiegowo sformułowanie „Teatr dla Łejerów” jest pewnym skrótem myślowym wynikającym z umiejscowienia obiektu przy szkole Łejery, wprowadzającym jednak w błąd co do rzeczywistej funkcji tego ośrodka. Pomysłodawcą projektu w istocie było Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 4 Łejery, jednak do realizacji zamierzenia zaproszeni zostali szkoła i Centrum Sztuki Dziecka – obie instytucje pozbawione sceny, która pozwoliłaby z większym rozmachem realizować przedsięwzięcia adresowane do młodych ludzi.

Zaprojektowany przez wybitnych poznańskich architektów budynek ma stać się nową wizytówką architektoniczną Cytadeli – hol widoczny przez przeszkloną ścianę pełniąc rolę galerii będzie zachęcał do obejrzenia przygotowanych wystaw, wygodna i mobilna scena teatralna umożliwi realizację rozmaitych artystycznych przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do młodych odbiorców. Opisywany ośrodek w założeniach programowych ma służyć całej dziecięcej społeczności Poznania i okolic. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, które poprzez proponowane aktywności (koncerty, spektakle, wystawy fotograficzne i plastyczne, warsztaty artystyczne, przeglądy teatrów szkolnych, studia podyplomowe dla twórczych nauczycieli, instruktorów teatralnych i animatorów kultury szkolnej itp.) będzie wspierać rodziców w prawidłowym kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży.

Mamy głęboką nadzieję, że mimo trudności finansowych, projekt, nad którym pracujemy od kilku lat nie zostanie wykreślony z planów budżetowych miasta. Poniesiono już znaczne nakłady związane z przygotowaniem projektu budowlanego, od trzech lat organizujemy zbiórki pieniędzy na wyposażenie obiektu i po raz kolejny pod koniec roku musimy spojrzeć w oczy dzieciom i powiedzieć im, że jednak dorośli nie dotrzymują obietnic – Ośrodek Edukacji Teatralnej, który do niedawna znajdował się w planach inwestycyjnych miasta (właśnie rozstrzygnięto przetarg na jego budowę) jest zagrożony.

Z nadzieją na dostrzeżenie w naszej inicjatywie szansy na budowanie lepszego świata życzymy sobie i Państwu dobrego 2012 roku.

W imieniu Stowarzyszenia Łejery

Jerzy Hamerski – prezes

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz